مهلت ارسال رو به پایان است

30 مرداد آخرین مهلت ارسال پایان نامه های عملی به دبیرخانه ی جشنواره ی تئاتر فجر

آخرین مهلت ارسال پایان نامه های عملی کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجویان رشته ی نمایش ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ است.

به گزارش روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره­ ی تئاتر فجر، آخرین مهلت ارسال پایان نامه های عملی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته­ ی نمایش، ۳۰ مرداد اعلام شده است. بر اساس این خبر دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته­ ی نمایش که در بازه­ی زمانی ابتدای مهر ۱۳۹۶ تا پایان تیرماه ۱۳۹۷ ارزیابی و دفاع شده باشند، می بایست با ارسال تأییدیه‌ی دانشگاه و مدارک مربوطه، تا ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۷ نسبت به ارسال اثر به دبیرخانه­ ی جشنواره و پرکردن فرم ثبت اقدام کنند.  لازم به ذکر است که الزامِ داشتن اجرای عمومی شامل این تولیدات نمی‌شود. سی و­هفتمین جشنواره ­ی بین­ المللی تئاتر فجر به دبیری نادربرهانی­ مرند از ۲۲ بهمن لغایت ۴ اسفند ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.