در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
معرفی آثار برگزیده بخش مرور تئاتر فجر

40اثر نمایشی به‌عنوان آثار برگزیده در بخش مرور تئاتر ایران معرفی شدند
معرفی آثار برگزیده بخش مرور تئاتر فجر

۴۰اثر نمایشی به‌عنوان آثار برگزیده در بخش مرور تئاتر ایران معرفی شدند

دبیرخانه سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر پس از بررسی دقیق ۲۱۹ اثر درخواست‌کننده برای حضور در بخش مرور پس از برگزاری جلسه‌ای ۱۲ ساعتی جهت ارزیابی نهایی و انتخاب آثار بر اساس ویژگی‌های کیفی، محورهای اعلام شده در فراخوان جشنواره و گستره ملی تولیدهای تئاتری در فاصله ...