در حال بارگذاری ...
  • مسابقه و نمایشگاه عکس تئاتر

     


    *دبیرخانه‌ی جشنواره تنها پذیرای عکس نمایش‌هایی خواهد بود که اجرای آن‌ها (عمومی و جشنواره‌ای) در بازه‌ی زمانی اول مهرماه 1396 تا پایان مهرماه 1397 بوده باشد.

     

    * فراخوان اختصاصی این بخش متعاقبا اعلام خواهد شد.