در حال بارگذاری ...
 • مسابقه و نمایشگاه عکس تئاتر

   


  *دبیرخانه‌ی جشنواره تنها پذیرای عکس نمایش‌هایی خواهد بود که اجرای آن‌ها (عمومی و جشنواره‌ای) در بازه‌ی زمانی اول مهرماه 1396 تا پایان مهرماه 1397 بوده باشد.

   

   

 • فراخوان شرکت در بخش مسابقه عکس تئاتر
 • فرم شرکت در بخش مسابقه عکس