در حال بارگذاری ...
 • دبیر جشنواره تئاتر فجر در خصوص جشنواره های استانی

  نمایش های معرفی شده به فجر نباید از 2 اثر فراتر باشند

  دبیر سی وهفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، اعلام کرد باتوجه به نهایی شدن جدول بازبینی زنده ی برگزیدگان جشنواره های استان، آثار معرفی شده از جشنواره ها نباید از دونمایش فراتر باشند.

  به گزارش روابط عمومی جشنواره، نادر برهانی مرند با اعلام این مطلب افزود: دبیر خانه فجر از پذیرش بیش از این ظرفیت به جد معذور است.
  وی گفت: نمایشهای خیابانی یا صحنه ای معرفی شده از جشنواره های مختلف اعم از دانشگاهی، مریوان ، لاهیجان، نفت وغیره درصورتی بازبینی خواهند شد که اولا معرفی نامه ی معتبر از دبیرخانه ی مربوطه در زمان مقتضی به دبیرخانه ی فجر ارسال کرده باشند.
  همچنین همه این آثار بر اساس شرایط مندرج در فراخوان،مراحل ثبت نام در سایت جشنواره را انجام داده و فیلم آثار را به تعداد لازم ارسال نمایند.

  بدیهی است که در غیر این صورت مورد ارزیابی قرار نخواهند گرفت.

   

                                                                                                               
  نظرات کاربران