در حال بارگذاری ...
روابط عمومى تئاترفجر اعلام کرد

آغاز ثبت نام خبرنگاران و اهالى رسانه براى دریافت کارت جشنواره‌ی تئاتر فجر

طبق اعلام روابط عمومى سى و هفتمین جشنواره ی بین المللى تئاتر فجر خبرنگاران فعال تئاتر و اهالى رسانه مى توانند براى دریافت کارت این دوره از جشنواره ثبت نام کنند.

به گزارش روابط عمومى سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر، خبرنگاران، منتقدان و اهالى رسانه های دیدارى و شنیدارى براى ثبت نام دریافت کارت ویژه رسانه می توانند از تاریخ 20 دى ماه 97 به مدت 4 روز به آدرسwww.fitf.ir   مراجعه و ثبت نام کنند. بدیهى است ارسال معرفى نامه‌ی معتبر از رسانه هاى رسمى و یک قطعه عکس 3×4 الزامى است.

 

حضور گزارشگر یا عوامل رسانه های دیداری و شنیداری در ایام جشنواره به منظور پوشش فعالیت های مختلف این رویداد بین المللی تئاتر نیز ملزم به ارسال معرفی نامه جهت دریافت مجوز است.

 

لازم به ذکر است به درخواست هایى که بعداز تاریخ یادشده ارسال شوند، رسیدگى نخواهد شد.

 

 سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر از 22 بهمن تا 4 اسفند به دبیری نادر برهانی مرند برگزار خواهد شد.
نظرات کاربران