در حال بارگذاری ...
«تئاتر فجر استانی» دبیر سی و هفتمین جشنواره‌ی تئاتر فجر:

95 درصد آثار رسیده به جشنواره‌ی تئاتر فجر برایند اجرای عموم نمایش‌ها در کشور است

نادر برهانی مرند در اختتامیه‌ی جشنواره‌ی تئاتر فجر استانی چهارمحال و بختیاری گفت: ۹۵ درصد آثار رسیده به جشنواره‌ی تئاتر فجر برآیند اجرای عموم نمایشها در کشور است. آن چیزی که در جشنواره‌ی امسال شاهد آن هستیم در جاهای دیگر و با مکانیز دیگر تولید شده و اجرا رفته است.

به گزارش روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره‌ی بین المللی تئاتر فجر، دبیر این جشنواره ضمن تشکر از مسئولین استانی و انجمن نمایش استان برای برگزاری جشنواره‌ی تئاتر فجراستانی افزود: جشنواره‌ی سی و هفتم گفتمانش مرور محور است و این نتیجه‌ی سی و هفت دوره برگزاری این جشنواره است.
او گفت: در برخی شهرها از تئاتر به درستی حمایت می شود و باعث تولید اثر شده و در برخی شهر ها هنوز حمایت درستی از نمایش نمی شود و هنرمندان این شهر ها به سختی می توانند نمایش تولید کنند.
دبیر جشنواره‌ی تئاتر فجر افزود: ما در جشنواره‌ی سی و هفتم به این نتیجه رسیدم که انتخاب‌گرهای خوب و میزبان خوبی باشیم و تمام تلاشمان را کرده ایم که این کار را انجام دهیم.
به گفته‌ی وی بعد از سی و هفت دوره‌، این جشنواره داری یک آیین نامه شده و باعث این شده که اگر مدیری دیگر آمد نتواند ساختار کلی این جشنواره را تغییر دهد. 
او در جواب یکی از مخاطبین برای ضعیف بودن آثار جشنواره فجر استانی گفت:  درباره‌ی فجر استانی شاید بنده اعتقاد نداشته باشم که همه آن 14 اثر برای اجرا در استان باشد، ممکن است این 14 اثر کیفیت خوبی نداشته باشند و باید فقط همان 4 اثر اول به روی صحنه برود اما برای حمایت از آن آیین نامه‌ی کلی شاید دست ما بسته باشد.برخی از ساختارهای جشنواره‌ی فجر باید دگرگون شود و باید بازنگری در مورد آنها شود از جمله جشنواره های تئاتر استانی که در پایان دبیری بنده تمام این اشکالات و کمبودهای جشنواره را به جناب آقای کرمی ارائه خواهم داد.
نظرات کاربران