در حال بارگذاری ...
«تئاتر فجر استانی» کارگردان نمایش«عقیم» شرکت کننده در جشنواره‌ی فجر استانی چهارمحال و بختیاری

جشنواره‌ی تئاتر فجر باید فرصت بیشتری به جوان ها بدهد

علیرضامعروفی کارگردان نمایش«عقیم» شرکت کننده در جشنواره‌ی فجر استانی چهارمحال و بختیاری گفت: جشنواره‌ی تئاتر فجر باید فرصت بیشتری به جوان ها بدهد. اگر چه امسال بخش تئاتر یک این محفل را برای جوانان فراهم کرده ولی باز هم برخی از جوانان با استعداد هستند که پشت درهای بسته جشنواره‌ی فجر می مانند.

به گزارش روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره‌ی بین المللی تئاتر فجر، معروفی درباره‌ی نمایش خود در جشنواره‌ی فجر استانی گفت: نمایش «عقیم» تقابل دو زمان در دهه‌ی 60  و 90  است. اتفاقاتی که  دهه‌ی 60 در تاریخ ما افتاد و بست آن با دهه‌ی 90 . اگر بر روی مخاطب تاثیر گذاشته باشم مخاطب باید بعد از دیدن نمایش به زیر لایه های متن و تقابل این دو دهه پی ببرد.
معروفی درباره انتخاب سوژه‌ی جنگ گفت: «عقیم» تجربه‌ی 9 کارگردانی من است و از ابتدا دغدغه‌ی جنگ داشته ام و نمی توانم نسبت به اتفاقات کشورم حساس نباشم، انسان های بزرگ و ارزشمندی برای حفظ کشور به میدان جنگ  رفته اند که به نظرم ما نسبت به آن نسل  ادای دین داریم و باید این بزرگان را به نسل بعد معرفی کنیم.
این هنرمند جوان افزود: جشنواره‌ی فجر استانی بسیار اتفاق مهم و مبارکی است چرا که باعث می شود محفلی برای ما فراهم  کند که هنرمان را به دیگر نقاط کشور معرفی کنیم.
او در پایان گفت:سپاس از مردم و هنرمندان تئاتر استان چهارمحال و بختیاری، چراکه تئاتر برای هنرمندان تئاتر استان مهم است و در نشست نقد و بررسی ایده های بسیار خوبی را ارائه کردند و صحبت های علمی بسیار خوبی صورت گرفت.
نظرات کاربران