در حال بارگذاری ...
«تئاتر فجر استانی» کارگردان نمایش «خدمتکار» در سی هفتمین جشنواره‌ی تئاتر فجر استانی:

بزرگترین مشکل جشنواره‌ی فجر نداشتن یک ساز و کار و چهارچوب مشخص است

شهرام پورعسگر کارگردان نمایش«خدمتکار» شرکت کننده در سی هفتمین جشنواره‌ی تئاتر فجر استانی چهارمحال و بختیاری گفت: بزرگترین مساله‌ی جشنواره‌ی فجر نداشتن یک ساز و کار و چهارچوب مشخص است.

به گزارش روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره‌ی بین المللی تئاتر فجر؛ پور عسگر در گفتگو با تئاتر چهارمحال و بختیاری افرود: متاسفانه هر چند سال یک بار با تغییر مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی ساز و کار جشنواره نیز تغییر می کند، به طور مثال انتخاب آثار در این جشنواره هر سال پروسه ای متفاوت را طی می کند.
او گفت:  در این سی هفت سال برگزاری این جشنواره در هر سال یک سازکار برای این جشنواره بوده است .هر ساله ایده های جدیدی در این جشنواره می آید و این اشکالی ندارد که نگاه های جدیدی وارد این جشنواره شود ولی باید به مانند دیگر فستیوال های بزرگ دنیا از یک قاعده‌ی مشخص همه ساله استفاده شود و ایده های جدید با عنوان بخش های جدید وارد جشنواره شود.
این کارگردان آبادانی افزود: ای کاش سیاست گذاران جشنواره‌ی تئاتر فجر به تئاتر شهرستانها بیشتراهمیت می دادند و در جشنواره‌ی تئاتر فجر استانی برخی از آثار بخش الف را نیز اجرا می کرد.
پور عسگر درباره‌ی نمایش خود در جشنواره‌ی فجر استانی گفت: "خدمتکار" در مورد سقوط یک زن است، سقوط زنی که آرمان هایی دارد و با گذشت زمان و جبر روزگار این آرمان ها تحلیل می رود. 
او افزود: این نمایش در ۷۰ دقیقه اجرا می‌شود و زندگی خدمتکاری را به نمایش می‌گذارد که در خانه‌ی مردی تازه به دوران رسیده کار می‌کند و دیگر مایل به ادامه کار نیست، مرد نیز از طریق روزنامه آگهی استخدام خدمتکار جدید داده است، از قضا همسر سابق مرد نیز با هماهنگی قبلی به دیدن مرد می‌آید و اتفاقاتی در این میان داستان را رقم می‌زند.
نظرات کاربران