در حال بارگذاری ...
از سوی دبیرخانه تئاتر فجر اعلام شد

نسخه‌ی نهایی جدول نمایش‌های جشنواره‌ی سی و هفتم

به گزارش روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر، نسخه‌ی نهایی جدول جشنواره‌ی سی و هفتم منتشر شد.

 

جدول اجراهای سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر را از اینجادریافت کنید. 
نظرات کاربران