در حال بارگذاری ...
به دلیل عدم انطباق با شرایط فراخوان جشنواره ی سی و هفتم تئاتر فجر

نمایش زندگی در تئاتر از گردونه ی داوری خارج شد

بر اساس فراخوان جشنواره (بخش شرایط عمومی) آثاری که پیش از این در جشنواره تئاتر فجر حضور داشته اند تنها در صورت تغییر کارگردان و گروه اجرایی می توانند در این دوره از جشنواره نیز حضور داشته باشند.


در زمان ثبت نام گروه های نمایشی برای حضور در جشنواره متقاضیان آگاهی کامل از شرایط و ضوابط فراخوان را تایید می کنند. در ضمن بنابر مفاد و شرایط عمومی که در فراخوان اعلام شده عدم رعایت ضوابط و شرایط جشنواره از سوی شرکت کنندگان موجب حذف آثار خواهد شد.

نمایش «زندگی در تئاتر» که در بخش مسابقه تئاتر صحنه ای ایران دو در جشنواره امسال حضور دارد، پیش از این  نیز در سال 1392 به عنواان برگزیده جشنواره تئاتر دانشگاهی با همین تیم اجرایی (کارگردان و بازیگران) در سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر حضور داشته است.

ستاد برگزاری جشنواره اساس را بر صحت اظهارات متقاضیان در زمان ثبت نام قرار می دهد و با توجه به درج این قاعده در فراخوان به کاوش در صحت اظهارات نمی پردازد.


البته  در این مورد نیز فرض را بر این می گیرد که گروه اجرایی علیرغم تعهد به مفاد فراخوان به این بند توجهی نداشته و نادانسته این مقر‌ره را نادیده گرفته است.


ستاد برگزاری جشنواره روز چهارشنبه 24/11/1397 از این امر آگاه شد و با توجه به لزوم اعمال مقررات و این نکته که گروه در روز سه شنبه 23/11/1397 اجرای خود در جشنواره را انجام داده است، با هماهنگی هیات محترم داوران این بخش نمایش فوق از رقابت کنار گذاشته شده است.


ستاد برگزاری جشنواره امیدوار است گروه های محترم بیش از پیش به مفاد فراخوان جشنواره تئاتر فجر و دیگر جشنواره ها برای مواجه نشدن با مشکلات این چنین دقت فرمایید.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران