در حال بارگذاری ...

برگزیدگان دوره پنجم

برگزیدگان پنجمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

 

نمایش برگزیده

شگرد آخر

 نامیرا

 

نمایشنامه‌نویسی

اول: پرویز عرب برای نمایشنامه تلنگر

دوم: محسن خسروی برای نمایشنامه اسب سفید

سوم: عبدالحی شماسی برای نمایشنامه خوشه‌های خاکستری

 

کارگردانی

تقدیر: انوشیروان ارجمند برای نمایش شگرد آخر

 

بازیگری مرد

تقدیر: حسین سوادکوهی برای نمایش علفهای هرز، مجید افضلی برای نمایش عکس یادگاری، اسماعیل مرسلی برای نمایش خوشه‌‌های خاکستری و نعمت‌الله لاریان برای نمایش نامیرا

 

طراحی لباس

خسرو نایبی ‌فرد برای نمایش شگرد آخر

 

هماهنگ کننده ریتم نمایش

رضا سعیدی برای نمایش شگرد آخر

 

برگزیدگان کمیته جنگ

نمایشنامه‌‌نویسی: نعمت‌الله لاریان برای نمایشنامه نامیرا و ابوالقاسم پورشکیبایی برای نمایشنامه تسخیرشدگان

کارگردانی: انوشیروان ارجمند برای نمایش شگرد آخر

بازیگری: نعمت‌الله لاریان برای نمایش نامیرا و محسن عظیمی‌نیا برای نمایش قبل از انفجار
نظرات کاربران