در حال بارگذاری ...

برگزیدگان دور دوازدهم

برگزیدگان دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

 

 

بهترین نمایش به مفهوم مطلق

معرکه در معرکه

 

نمایشنامه‌نویسی

اول: رضا صابری برای نمایشنامه شنا در آتش

دوم: علی رضایی برای نمایشنامه گل و جهله و عزت‌الله مهرآوران برای نمایشنامه سیاووشان

سوم: جواد موسوی برای نمایشنامه بار دیگر هابیل

 

کارگردانی

اول: رضا صابری برای نمایش شنا در آتش

دوم: کورش زارعی برای نمایش گل و جهله و شهرام میرزایی برای نمایش سور و سوگ سهراب

سوم: هرمز هدایت برای نمایش چایخانۀ باغ پریان

 

بازیگری مرد

اول: محمد الهی برای نمایش شنا در آتش

دوم: ناصر نجفی برای نمایش حلاج و سلاطین

سوم: مصطفی عبدالهی برای نمایش بهرام چوبینه

تقدیر: کاظم همایی برای نمایش فرمان خاتون

 

بازیگری زن

دوم: فرشته سرابندی برای نمایش سورنا مادر لوک و سپیده نظری‌پور برای نمایش شهرزاد

سوم: لادن طباطبائی برای نمایش سورنا مادر لوک

تقدیر: فرشته انصاری برای نمایش فاجعه‌ای با موهای ترد قهوه‌ای و دیدار رزاقی برای نمایش بی‌تو مهتاب شبی

 

بازیگری کودک و نوجوان

تقدیر: علی دیودار برای نمایش گل و جهله

 

طراحی صحنه

تقدیر: رضا صابری برای نمایش شنا در آتش

 

بخش جشنواره جشنواره‌ها

بزرگسال

نمایش برگزیده

چله نشین و توروب تماشاسی

 

نمایشنامه‌نویسی

احمد آرام برای نمایشنامه قلب الاسد

 

بازیگری مرد

حسین سوادکوهی برای نمایش دل و زندان

 

بازیگری زن

ناهید ظهوریان برای نمایش هرا

 

طراحی صحنه

امیر صادقی برای نمایش نگار

 

کودک و نوجوان

بازیگری

سلیم میرعلائی برای نمایش بادبانها را بکشید و بهار ارجمند برای نمایش ماه میهمان شب

 

موسیقی

برزو ارجمند برای نمایش ماه میهمان شب

 

سنتی

بازیگری مرد

مهدی چایانی [بی‌نا] و نادر شهسواری [بی‌نا]

 

برگزیدگان کانون ملی منتقدان تئاتر

نمایش

تقدیر: سور و سوگ سهراب، گل و جهله و  ایلیات [بدون قضاوت مجدد معرکه در معرکه]

 

نمایشنامه‌نویسی

آرمان امید برای نمایشنامه کبودان و اسفندیار

 

کارگردانی

رضا صابری برای نمایش شنا در آتش

 

بازیگری مرد

کورش زارعی برای نمایش گل و جهله

 

بازیگری زن

حمیرا ریاضی [بی‌نا] و دیدار رزاقی برای نمایش بی‌تو مهتاب شبی

 

طراحی صحنه: [بی‌نا] برای نمایش ایلیات
نظرات کاربران