در حال بارگذاری ...

برگزیدگان دوره شانزدهم

برگزیدگان شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

 

بخش مسابقه

نمایش برگزیده

زمستان 66

 

نمایشنامه‌نویسی

دوم: محمد یعقوبی برای نمایشنامه زمستان 66

سوم: محمد رحمانیان برای نمایشنامه مصاحبه

 

کارگردانی

اول: محمد یعقوبی برای نمایش زمستان 66

دوم: محمد رحمانیان برای نمایش مصاحبه

سوم: زهرا اسماعیلی برای نمایش بدرود آرش

 

بازیگری مرد

اول: علیرضا اوسیوند برای نمایش خیجو

دوم: حبیب رضایی برای نمایش مصاحبه

 

بازیگری زن

اول: مهتاب نصیرپور برای نمایش مصاحبه

دوم: پوپک گلدره برای نمایش زمستان 66

سوم: پانته‌آ بهرام برای نمایش زمستان 66

 

برگزیدگان کانون ملی منتقدان تئاتر

بخش مسابقه

 

نمایشنامه‌نویسی

محمدرضا پشنگیان برای نمایشنامه خیجو

 

کارگردان

زهرا اسماعیلی برای نمایش بدرود آرش

تقدیر: علی اوسیوند برای نمایش خیجو و اصغر فرهادی‌ برای نمایش آخرین قهرمانان زمین

 

بازیگری مرد

علی اوسیوند برای نمایش خیجو

تقدیر: حبیب رضایی برای نمایش مصاحبه و نادر برهانی‌مرند برای نمایش برای امشب کافی است

 

بازیگری زن

پوپک گلدره برای نمایش زمستان 66

تقدیر: مهتاب نصیرپور برای نمایش مصاحبه و مریم معینی برای نمایش خیجو

 

بخش ویژه

نمایشنامه‌نویسی

بهرام بیضایی کارنامه برای نمایشنامه بندار بیدخش

 

بازیگری مرد

ایرج راد برای نمایش آمیز قلمدون

 

بازیگری زن

شهره سلطانی برای نمایش روز از نو
نظرات کاربران