در حال بارگذاری ...

برگزیدگان دوره هفدهم

برگزیدگان هفدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 

 

بخش مسابقه

نمایش برگزیده

نیلوفر آبی

 

نمایشنامه‌نویسی

اول: حمید امجد برای نمایشنامه نیلوفر آبی

دوم: محمدیعقوبی برای نمایشنامه رقص کاغذ پاره‌ها

سوم: علیرضا نادری نجف‌آبادی برای نمایشنامه دیوار

 

کارگردانی

اول: حمید امجد برای نمایش نیلوفر آبی

دوم: محمد یعقوبی برای نمایش رقص کاغذ پاره‌ها

سوم: محمد رحمانیان برای نمایش مجلس‌نامه

 

بازیگری مرد

اول: بهروز بقائی برای نمایش نیلوفر آبی

دوم: احمدرضا رافعی بروجنی برای نمایش سوسوی خاکستری یک ستاره سبز

سوم: امیر جعفری برای نمایش رقص کاغذ پاره‌ها و احمد آقالو برای نمایش مجلس‌نامه

 

بازیگری زن

اول: پرستو گلستانی برای نمایش نیلوفر آبی

دوم: مهتاب نصیرپور برای نمایش مجلس‌نامه و نرگس هاشم‌پور برای نمایش شکارگاه ممنوع

سوم: الهام پاوه‌نژاد برای نمایش در فراق فرهاد

 

طراحی صحنه

اول: رضا کیانیان برای نمایش نیلوفر آبی

دوم: وحید عوض‌زاده برای نمایش اژدهاک

سوم: ناصح کامکاری برای نمایش در فراق فرهاد

 

موسیقی

حسن رزازی بروجنی برای نمایش سوسوی خاکستری یک ستاره سبز

 

طراحی بروشور

ناصح کامکاری برای نمایش در فراق فرهاد و سینا دادرس برای نمایش رقص کاغذ پاره‌ها

 

طرح مضامین فرهنگی و دینی

نمایش

دریائی‌ها

 

نمایشنامه‌نویسی

احمدرضا رافعی بروجنی برای نمایشنامه سوسوی خاکستری یک ستاره سبز

 

کارگردانی

احمد طاهونچی برای نمایش دریائی‌ها

 

بخش خیابانی

نمایش برگزیده

پیر بابو و فریاد

 

طرح و ایده

اول: برزو ارجمند برای نمایش فریاد

دوم: سوسن رحیمی برای نمایش مسابقه

سوم: علی‌اصغر خطیب‌زاده برای نمایش سحر مار افسای و حسن سرچاهی برای نمایش ناوک

تقدیر: عباس عبدی برای نمایش سرنوشت من، حسن قادری برای نمایش گوهر شب چراغ و بیتا عبائیان برای نمایش مجسمه

 

کارگردانی

اول: سوسن رحیمی برای نمایش مسابقه

دوم: برزو ارجمند برای نمایش فریاد و حسن سرچاهی برای نمایش ناوک

سوم: علی رضایی برای نمایش مستأجر

 

بازیگری

اول: برزو ارجمند برای نمایش فریاد

دوم: حسن سرچاهی برای نمایش ناوک

سوم: علی قاسمی برای نمایش پلنگ و گربه، محمدحسن امین برای نمایش خیابانیها، محمد صادق برای نمایش خیابانیها، وحید ترحمی مقدم برای نمایش شیدا، حسین روحانی مقدم برای نمایش لیونه، علی‌اصغر خطیب‌زاده برای نمایش سحر مار افسای و سعید شجاعی سعید برای نمایش قورباغه

تقدیر: مهدی خاتمی [بی‌نا] و محسن پوشایی [بی‌نا]

 

موسیقی

اول: کوچی دیگر

دوم: سانجه و سانجه‌زنی

 

سایر

ویژه: کوسه گلین، پنتان و گل حنایی

 

برگزیدگان کانون ملی منتقدان تئاتر

بخش مسابقه

 

نمایشنامه‌نویسی

حمید امجد برای نمایشنامه نیلوفر آبی

تقدیر: علیرضا نادری برای نمایشنامه دیوار

 

کارگردانی

محمد یعقوبی برای نمایش رقص کاغذپاره‌ها

تقدیر: محمد رحمانیان برای نمایش مجلس‌نامه

 

بازیگری مرد

جواد ثریا برای نمایش هشت شب از شبهای رنج نگار

تقدیر: بهروز بقایی برای نمایش نیلوفر آبی

 

بازیگری زن

نرگس هاشم‌پور برای نمایش شکارگاه ممنوع

تقدیر: ریما رامین‌فر برای نمایش رقص کاغذپاره‌ها

 

طراحی صحنه

رضا کیانیان برای نمایش نیلوفر آبی

 

موسیقی

فردین خلعتبری برای نمایش نیلوفر آبی

 

بخش ویژه

[بدون قضاوت نمایش غم عشق]

 

نمایشنامه‌نویسی

آتیلا پسیانی برای نمایشنامه تبار خون

تقدیر: حسن باستانی برای نمایشنامه فرود سیاوش

 

کارگردانی

قطب‌الدین صادقی برای نمایش آرش

تقدیر: پری صابری برای نمایش رستم و سهراب

 

بازیگری مرد

افشین زارعی برای نمایش فرود سیاوش

تقدیر: محمد حاتمی برای نمایش چرخه آتش و رستم و سهراب

 

بازیگری زن

گوهر خیراندیش برای نمایش چرخه آتش

تقدیر: فاطمه نقوی برای نمایش تبار خون

 

طراحی صحنه

علی رفیعی برای نمایش عروسی خون

تقدیر: آتیلا پسیانی برای نمایش تبار خون

 

موسیقی

سودابه سالم برای نمایش رویای شب نیمه تابستان

تقدیر: رامین آزادآور برای نمایش رستم و سهراب
نظرات کاربران