در حال بارگذاری ...

برگزیدگان دوره هفدهم

برگزیدگان هفدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 

 

بخش مسابقه

نمایش برگزیده

نیلوفر آبی

 

نمایشنامه‌نویسی

اول: حمید امجد برای نمایشنامه نیلوفر آبی

دوم: محمدیعقوبی برای نمایشنامه رقص کاغذ پاره‌ها

سوم: علیرضا نادری نجف‌آبادی برای نمایشنامه دیوار

 

کارگردانی

اول: حمید امجد برای نمایش نیلوفر آبی

دوم: محمد یعقوبی برای نمایش رقص کاغذ پاره‌ها

سوم: محمد رحمانیان برای نمایش مجلس‌نامه

 

بازیگری مرد

اول: بهروز بقائی برای نمایش نیلوفر آبی

دوم: احمدرضا رافعی بروجنی برای نمایش سوسوی خاکستری یک ستاره سبز

سوم: امیر جعفری برای نمایش رقص کاغذ پاره‌ها و احمد آقالو برای نمایش مجلس‌نامه

 

بازیگری زن

اول: پرستو گلستانی برای نمایش نیلوفر آبی

دوم: مهتاب نصیرپور برای نمایش مجلس‌نامه و نرگس هاشم‌پور برای نمایش شکارگاه ممنوع

سوم: الهام پاوه‌نژاد برای نمایش در فراق فرهاد

 

طراحی صحنه

اول: رضا کیانیان برای نمایش نیلوفر آبی

دوم: وحید عوض‌زاده برای نمایش اژدهاک

سوم: ناصح کامکاری برای نمایش در فراق فرهاد

 

موسیقی

حسن رزازی بروجنی برای نمایش سوسوی خاکستری یک ستاره سبز

 

طراحی بروشور

ناصح کامکاری برای نمایش در فراق فرهاد و سینا دادرس برای نمایش رقص کاغذ پاره‌ها

 

طرح مضامین فرهنگی و دینی

نمایش

دریائی‌ها

 

نمایشنامه‌نویسی

احمدرضا رافعی بروجنی برای نمایشنامه سوسوی خاکستری یک ستاره سبز

 

کارگردانی

احمد طاهونچی برای نمایش دریائی‌ها

 

بخش خیابانی

نمایش برگزیده

پیر بابو و فریاد

 

طرح و ایده

اول: برزو ارجمند برای نمایش فریاد

دوم: سوسن رحیمی برای نمایش مسابقه

سوم: علی‌اصغر خطیب‌زاده برای نمایش سحر مار افسای و حسن سرچاهی برای نمایش ناوک

تقدیر: عباس عبدی برای نمایش سرنوشت من، حسن قادری برای نمایش گوهر شب چراغ و بیتا عبائیان برای نمایش مجسمه

 

کارگردانی

اول: سوسن رحیمی برای نمایش مسابقه

دوم: برزو ارجمند برای نمایش فریاد و حسن سرچاهی برای نمایش ناوک

سوم: علی رضایی برای نمایش مستأجر

 

بازیگری

اول: برزو ارجمند برای نمایش فریاد

دوم: حسن سرچاهی برای نمایش ناوک

سوم: علی قاسمی برای نمایش پلنگ و گربه، محمدحسن امین برای نمایش خیابانی ها، محمد صادق برای نمایش خیابانی ها، وحید ترحمی مقدم برای نمایش شیدا، حسین روحانی مقدم برای نمایش لیونه، علی‌اصغر خطیب‌زاده برای نمایش سحر مار افسای و سعید شجاعی سعید برای نمایش قورباغه

تقدیر: مهدی خاتمی [بی‌نا] و محسن پوشایی [بی‌نا]

 

موسیقی

اول: کوچی دیگر

دوم: سانجه و سانجه‌زنی

 

سایر

ویژه: کوسه گلین، پنتان و گل حنایی

 

برگزیدگان کانون ملی منتقدان تئاتر

بخش مسابقه

 

نمایشنامه‌نویسی

حمید امجد برای نمایشنامه نیلوفر آبی

تقدیر: علیرضا نادری برای نمایشنامه دیوار

 

کارگردانی

محمد یعقوبی برای نمایش رقص کاغذپاره‌ها

تقدیر: محمد رحمانیان برای نمایش مجلس‌نامه

 

بازیگری مرد

جواد ثریا برای نمایش هشت شب از شبهای رنج نگار

تقدیر: بهروز بقایی برای نمایش نیلوفر آبی

 

بازیگری زن

نرگس هاشم‌پور برای نمایش شکارگاه ممنوع

تقدیر: ریما رامین‌فر برای نمایش رقص کاغذپاره‌ها

 

طراحی صحنه

رضا کیانیان برای نمایش نیلوفر آبی

 

موسیقی

فردین خلعتبری برای نمایش نیلوفر آبی

 

بخش ویژه

[بدون قضاوت نمایش غم عشق]

 

نمایشنامه‌نویسی

آتیلا پسیانی برای نمایشنامه تبار خون

تقدیر: حسن باستانی برای نمایشنامه فرود سیاوش

 

کارگردانی

قطب‌الدین صادقی برای نمایش آرش

تقدیر: پری صابری برای نمایش رستم و سهراب

 

بازیگری مرد

افشین زارعی برای نمایش فرود سیاوش

تقدیر: محمد حاتمی برای نمایش چرخه آتش و رستم و سهراب

 

بازیگری زن

گوهر خیراندیش برای نمایش چرخه آتش

تقدیر: فاطمه نقوی برای نمایش تبار خون

 

طراحی صحنه

علی رفیعی برای نمایش عروسی خون

تقدیر: آتیلا پسیانی برای نمایش تبار خون

 

موسیقی

سودابه سالم برای نمایش رویای شب نیمه تابستان

تقدیر: رامین آزادآور برای نمایش رستم و سهراب




نظرات کاربران