در حال بارگذاری ...

برگزیدگان دوره هجدهم

برگزیدگان هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

 

بخش مسابقه

نمایش های برگزیده

- شب ‌های آوینیون

- وقتی ما برمی‌گردیم دو پای ما آویزان است

 

نمایشنامه‌نویسی

حسین کیانی برای نمایشنامه پنهان‌خانه پنج در

کورش نریمانی برای نمایشنامه شب های آوینیون

امیررضا کوهستانی برای نمایشنامه قصه‌های درگوشی

محمد یعقوبی برای نمایشنامه پس تا فردا 

گلبرگ ابوترابیان برای نمایشنامه واپسین سودا

 

کارگردانی

ابراهیم پشت‌ کوهی برای نمایش وقتی ما برمی‌گردیم دو پای ما آویزان است

کورش نریمانی برای نمایش شب ‌های آوینیون

مهرداد رایانی مخصوص برای نمایش خشم و هیاهو

محمد یعقوبی برای نمایش پس تا فردا

 

بازیگری مرد

سیامک صفری برای نمایش شب‌ های آوینیون

کورش زارعی برای نمایش هذیان

علی معینی برای نمایش قصه‌های در گوشی

داریوش موفق برای نمایش شب های آوینیون

علی سلیمانی برای نمایش خشم و هیاهو

 

بازیگری زن

پانته‌آ بهرام برای نمایش پس تا فردا

مهسا مهجور برای نمایش واپسین سودا 

نگار عابدی برای نمایش لباسی برای میهمانی

شکوفه تیموری برای نمایش قصه‌های درگوشی

 

طراحی صحنه

حمید ملاحسینی برای نمایش وقتی ما برمی‌گردیم دو پای ما آویزان است

پانته‌آ حمیدخانی برای نمایش شب های آوینیون 

شهرام نوشیر برای نمایش اوج

سپیده نظری ‌پور برای نمایش خشم و هیاهو

 

موسیقی

جمشید داورپناه برای نمایش چپر

 

برگزیدگان کانون ملی منتقدان تئاتر

[بدون قضاوت نمایش پدر و خشم و هیاهو]

 

کارگردانی

کیومرث مرادی برای نمایش هشتمین سفر سندباد

 

بازیگری مرد

امیرکاوه آهن‌جان برای نمایش هشتمین سفر سندباد

 

بازیگری زن

مهتاب نصیرپور برای نمایش لباسی برای میهمانی

 

طراحی صحنه

پیام فروتن برای نمایش هشتمین سفر سندباد

 

موسیقی

محسن نیک ‌فلک برای نمایش هذیان
نظرات کاربران