در حال بارگذاری ...

رضا مهدی‌زاده - صحنه ای

رضا مهدی‌زاده

رضا مهدی‌زاده متولد 1357 و کارشناس طراحی صحنه از دانشگاه هنر تهران، کارشناس ارشد کارگردانی تئاتر و کارشناس ارشد مهندسی معماری، عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران و مدیرگروه کارشناسی ارشد رشته کارگردانی پردیس بین‌المللی فارابی است. او طراحی آثار بسیاری را برعهده داشته است.

 
نظرات کاربران