در حال بارگذاری ...

آثار جاضر در بخش دیگرگونه های اجرایی - فجر39

 

 

نمایش «است(1984)» با طراحی و ایده پردازی جعفر حجازی از تهران

 

نمایش «آنتروپی» با طراحی و ایده‌پردازی نازنین زهرا رفیعی از تهران

 

نمایش «پانزده ثانیه» با طراحی و ایده پردازی پویان محمودی از تهران

 

نمایش «تناسخ» با طراحی و ایده پردازی مهیار جوادی‌ها از تهران

 

نمایش «حیاط ناتمام خانه ورنوسفادرانی» با طراحی و ایده پردازی رضا سعیدی از تهران

 

نمایش «دموکراسی سفارشی» با طراحی و ایده‌پردازی میلاد جباری‌مولانا از تهران 

 

نمایش «دیوار آسمان» با طراحی و ایده‌پردازی یاسر خاسب از تهران

 

نمایش «سلول‌ها با ما می‌رقصند» با طراحی و ایده پردازی مجید سرنی زاده از بوشهر

 

نمایش «میکرو مکبث» با طراحی و ایده پردازی حسین دریس از تهران

 

نمایش «هوم» با طراحی و ایده پردازی سارا کریمیان اقبال از تهران
نظرات کاربران