در حال بارگذاری ...

به کوشش عباس اقسامی و توسط انتشارات نمایش
مجموعه مقالات سمینار پژوهشی سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر منتشر شد

کتاب مجموعه مقالات سمینار پژوهشی "نقش گروه‌ها و نهادهای سازمان یافته در شکل‌گیری و توسعه تئاتر" که از 15 دی ماه 94 به مدت دوروز در پژوهشکده فرهنگ و هنر برگزار شده بود با گردآوری عباس اقسامی در 440 صفحه منتشر شد.
به گزارش ستاد خبری سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، این کتاب با یادداشتی از سعید اسدی دبیر جشنواره سی و چهارم منتشر شده. در بخشی از این یادداشت چنین آمده: "به نظر می رسد در افق امروز تولید تئاتر ایران، انباشت هنگفت نیروهای آماده برای تولید و فرصت های اندک عمل و عرضه تولیدهای تئاتری و معضلات مترتب بر آن ضرورت باز اندیشی در ساختار و آرایش درونی جامعه مولد  تئاتر ایران را برجسته می سازد. بخشی از التهاب درونی در جامعه تولید کننده تئاتر ایران مرتبط با خصلت های نابسامان تشکل درونی و نا آگاهی از معیارهای مناسب شکل گیری و تداوم حیات گروه های تئاتری و البته معضلات صنفی مرتبط با آن است."
بر پایه این گزارش 16 مقاله برگزیده نهایی در این همایش شامل:
1-  تحلیل آماری گزارش مالی سالانه کمپانی‌های موفق تئاتر جهان نوشته امیر لشگری از گناوه (بوشهر) برای چاپ و ارائه در سمینار
2-  توسعه تئاتر در سمن‌ها و گروه‌های تئاتری نوشته جهانشیر یار احمدی از بوشهر برای چاپ و ارائه در سمینار
3- جایگاه رهبری کاریزماتیک کارگردان در گروه‌های نمایشی آماتور ایرانی نوشته مصطفی حسینی و سید محمدرضا طبسی از سمنان ، برای چاپ و ارائه در سمینار
4- تبارشناسی نقش سازمان پرورش افکار بر رابطه دولت و تئاتر در ایران نوشته یوسف باپیری و سیاوش قائدی از تهران برای چاپ و ارائه در سمینار
5- بازشناسی مدیریت و رهبری خلاق هنری در گروه‌های تئاتر؛ با رویکرد ویژه به استراتژی اقیانوس آبی نوشته رضا عاشوری فر از تهران ،  برای چاپ و ارائه در سمینار
6-  گروه و کمپانی تئاتری به مثابه جامعه هنری نوشته علی رویین از تهران ، برای چاپ و ارائه در سمینار
7-  طراحی فرم برنامه کاری (BP)  برای گروه‌های تئاتری برای جذب حمایت‌های دولتی نوشته مجید سرنی زاده از بندر عباس ، برای چاپ و ارائه در سمینار
8- بررسی جایگاه و کارکرد گروه در توسعه تئاتر نوشته ایرج افشاری اصل از تهران ، برای چاپ و ارائه در سمینار
اریخچه گروه‌ها و کمپانی‌های تاثیرگذار نوشته کریم خاوری از کردستان ،  برای چاپ در کتاب مجموعه مقالات سمینار
10- رابطه‌ی مستقیم سیاست و تئاتر در شکل‌ گیری نخستین گروه‌‌های نمایشی مشهد؛ آغاز قرن چهاردهم خورشیدی تا مشروطه. نوشته حامد امان پور از تهران ،  برای چاپ در کتاب مجموعه مقالات سمینار
11- استاندارد سازی مدیریت جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک نوشته تکتم فرمانفرمایی و سپهر شریف زاده از تهران ، برای چاپ در کتاب مجموعه مقالات سمینار
12- گروه اجرا : تجربه تبیین بنیان‌های تئاتر محیطی در فضایی به وسعت یک گاراژ نوشته مجید کیانیان از تهران ، برای چاپ در کتاب مجموعه مقالات سمینار

13- ساخت ارتباط عمیق‌تر ، چگونه کمپانی تئاتری استپن وولف خریدار یکباره را به بازدیدکننده ای مکرر تبدیل می‌نماید؟ نوشته مجید کیانیان از تهران ، برای چاپ در کتاب مجموعه مقالات سمینار
14- تاریخچه گروه‌های نمایشی در خراسان نوشته نوشته رضا حسینی ، برای چاپ در کتاب مجموعه مقالات سمینار
15- بررسی جامعه‌شناختی نقش سازمان‌های سیاسی و اجتماعی در شکل گیری تئاتر ستمدیدگان نوشته شکوفه آروین از تهران ، برای چاپ در کتاب مجموعه مقالات سمینار16- سیر طولی
16- گروه‌ها و کمپانی‌های تئاتری در ایران (1ز1290 تا 1394) ، نوشته پریا  نصیری و مهنوش دوکوهکی از فارس  برای چاپ در کتاب مجموعه مقالات سمینار
به طور کامل در این کتاب به چاپ رسیده است.
کتاب مجموعه مقالات سمینار پژوهشی سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با قیمت 25 هزار تومان و شمارگان یکهزار جلد در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.
نظرات کاربران