در حال بارگذاری ...

محمد حسن نجفی مدیر تماشاخانه "سه نقطه ":
بخش " به علاوه تئاترفجر" اتفاقی نوین در تئاتر ایران است

بخش به علاوه تئاتر فجر، یکی از بخش های جدید جشنواره بین المللی تئاتر فجر است که از دوره سی و چهارم به جشنواره اضافه شده . این بخش با حضور و مشارکت هفت تماشاخانه خصوصی تهران و با اجرای رپرتوآری از آثار این تماشاخانه ها در سال 94 برگزار می شود . تماشاخانه سه نقطه یکی از هفت تماشاخانه ای است که با هشت نمایش : بیا باهم حرف بزنیم ، باغ وحش شیشه ای، کمد دیواری ، سوءتفاهم ،ازدواج های مرده ، سه چهارروزی که امیرخونه نبود ، آشوییتس و مورچه ها در جشنواره سی و چهارم حضور دارد به همین بهانه ستاد خبری روابط عمومی سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با محمد حسن نجفی مدیر تماشاخانه و مدرسه تئاتر سه نقطه گفت و گویی انجام داد.
نجفی درباره موجودیت بخش به علاوه تئاتر فجر گفت : بخش به علاوه تئاتر فجر برای ما بخش مهمی است بر همین اساس با دوستان در تماشاخانه سه نقطه دبیرخانه کوچکی تشکیل دادیم تا بخش به علاوه فجر را در تماشاخانه سه نقطه هرچه با شکوه تر برگزار کنیم . تماشاخانه های خصوصی با نظارت دکتر اسدی دبیر سی و چهارمین جشنواره بین المللی  اختیار کامل دارند تا بتوانند به صورت خلاق و آگاهانه برنامه های تماشاخانه را موازی با بخش به علاوه فجر  انجام دهند. بر همین اساس در کنار رپرتوآری از آثار اجراشده در تماشاخانه خود برنامه های آموزشی  در ایام جشنواره  را نیز برنامه ریز کرده ایم که برخی از پنل های آموزشی ما شامل دراماتورژی ، حال وآینده تئاتر ایران ، بازیگری ، اصالت نقش و اصالت بازیگر را شامل می شود..
مدیر تماشاخانه سه نقطه درباره عملکرد و ارزیابی سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر گفت چندین سال است که جشنواره تئاتر فجر روبه افول رفته و هرسال بی نظم وبی برنامه تر از سال های گذشته برگزار میشود به عنوان مثال  سال گذشته که دوهفته مانده به جشنواره هنوز دبیر جشنواره انتخاب نشده بود  ولی امسال با حضور دکتر اسدی ما شاهد نظم بیشتر در سی و چهارمین جشنواره بین المللی هستیم .
مدیر تماشاخانه سه نقطه افزود :  در سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با سیستمی روبرو هستیم که  پاسخگوی هنرمندان و مخاطبان تئاتر است وچیزی که من دارم می بینم اتفاقی است که کمتر میشود به آن ایراد گرفت .
نجفی افزود : انتقاد من به بودجه اندک جشنوار امسال است و موضوعی است که از مسئولیت دبیر جشنواره هم خارج است ولی وزیرارشاد و معاون هنری باید برای بودجه تئاتر تلاش بیشتری بکنند زیرا اگرتئاتر ضعیف عمل کند از لحاظ آگاهی ورشد اجتماعی و رشد فرهنگی هیچ پییشرفتی نخواهیم داشت . زمانی که بودجه بیشتری برای کارهای فرهنگی وهنری صرف شود اتفاقات بهتری را در جشنواره ها خواهیم داشت .
مدیر تماشاخانه سه نقطه در خاتمه گفت : مجموعه سه نقطه قبل از اینکه یک تماشاخانه باشد یک مدرسه است وهمیشه تلاش می کند در بخش های پژوهشی قوی عمل کند و  ما اعتقاد داریم که برگزاری کلاس های آموزشی وبحث وگفتگومی تواند سطح علمی تئاتر را افزایش دهد .
تماشاخانه سه نقطه در میدان ولیعصر ، بلوار کشاورز خیابان فلسطین خیابان کبکانیان ، نبش کوچه مرتضی زاده واقع شده است .
نظرات کاربران