در حال بارگذاری ...

مقالات پژوهشگران در «همایش پژوهشی شهر، شهروندی و تئاتر»

 سام ایزدی، رامتین شهبازی، مهرداد زواره محمدی ،علی رویین، جهانشیر یاراحمدی، شبنم شیرزدای  و بهروز محمودی بختیاری پژوهشگران همایش پژوهشی شهر، شهروندی و تئاترهستند که چکیده مقالاتشان درج شده است.

سخنران: سام ایزدی خالق آبادی(دانشجوی کارشناسی ارشد کارگردانی، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر تهران)

 عنوان سخنرانی: واکاوی نقاط ضعف و قوت مجموعه­های متمرکز و غیرمتمرکز نمایشی بر اساس نظریات الگوی توسعه شهری (مطالعه موردی مراکز نمایشی شهر کرمان)

بخشی از چکیده:

فعالیت­های عمده­  تئاتر در کرمان تا سال 1388 و 1389 در یک مرکز (کانون هنر کرمان) صورت می گرفت اما در طی این سال­ها مراکز کوچک تئاتر مستقل افزایش یافته و به نوعی در سطح شهر پراکنده شده­اند. با در نظر گرفتن نظریه هایی نظیر آراء "باغ شهر" اینزر هاوارد، "شهر صنعتی" گارنیه، "توسعه خطی شهر" سوریاماتا، "توسعه عمودی شهر" لوکوبورزیه، "شهر پهندشتی" رایت، "ساختار چند هسته ای" هاریس و اولمن و "ساخت قطاعی شهر" همر هویت و نیز توجه به تغییر ساختارهای مجموعه­ های تئاتری در شهر کرمان از متمرکز به غیرمتمرکز در سالهای اخیر می­توان نقاط ضعف و قوت هر کدام از این نظریه­ ها را مورد بررسی قرار داد.

 

سخنران:رامتین شهبازی(دانشجوی دکتری تخصصی فلسفه هنر)

 عنوان سخنرانی: دلالت اسطوره ای «شهر» در نمایشنامه کوکوی کبوتران حرم اثر علیرضا نادری

بخشی از چکیده:

مقاله حاضر قصد دارد با روش توصیفی - تحلیلی به این سئوال پاسخ دهد که شهر مشهد چگونه در روایت دراماتیک نادری کریستالیزه شده و به مفهوم جاودانگی در نشانه‌شناسی فرهنگی نزدیک می‌شود. از همین ‌رو ابتدا مبانی نظری مورد نظر از منظر  نشانه‌شناسی فرهنگی (مکتب مسکو- تارتو) بیان شده و در ادامه روند طی شدن این فرایند در نمایشنامه کوکوی کبوتران حرم  مورد بازخوانی قرار می گیرد.

 

سخنران:علی رویین

«تاثیر کلانشهر بر حیات ذهنی شخصیت‏های نمایشی»

 عنوان سخنرانی: کارشناس‏ ارشد ادبیات‏ نمایشی، دانشگاه تربیت مدرس

بخشی از چکیده:

پژوهش حاضر می‏کوشد با رویکردی تحلیلی و تمرکز بر آرای فیلسوف-جامعه‏ شناس آلمانی گئورگ زیمل، چگونگی تاثیرپذیری شخصیت‏های نمایشی را، از عناصر اصلی سازگانی و ساختاری شهرها واکاوی کرده و روابط حاکم بر آنها را مورد ارزیابی قرار دهد. برای انجام این تحلیل، پس از ارائۀ تعاریف کاربردی از مفاهیم اصلی مورد بررسی-شهر، کلانشهر و حیات ذهنی- با دسته ‏بندی شاخص‏ های پیشنهادی زیمل در چهار عنوان : بنیاد روانشناختی فرد کلانشهری، تاثرات پایدار، دلزدگی و احتیاط ساختار اجرایی پژوهش را ترسیم کرده و سپس، با تحلیل تطبیقی مفاهیم اصلی و شاخص‏های چهارگانۀ زیمل، فرضیۀ اصلی خود را مبنی بر چیرگی کلانشهر بر شخصیت‏های آثار نمایشی، با تمرکز بر کنشگری شخصیت‏های برگزیده از دو نمایشنامۀ ایرانی به  قلم اسماعیل خلج بیازماید.

 

سخنران :جهانشیریاراحمدی

عنوان سخنرانی: مطالعه بوشهر در نمایشنامه های نویسندگان جنوب

بخشی از چکیده:

بندر بوشهر در حاشیه شمالی خلیج فارس و در یک نقطه استراتژیک قرار دارد و به دلیل اهمیت این نقطه جغرافیایی از دوره قاجاریه، کشورهای اروپایی در این شهر کنسولگری داشته اند و پیشتر و پس تر نیز مورد هجوم نیروهای مهاجم قرار گرفته است. از سوی دیگر، در دوره قاجاریه، بوشهر دروازه تجاری ایران به شمار می رفته است و به همین سبب است که بیشتر چیزهای مدرن به فاصله اندکی با پایتخت در این شهر رواج پیدا می کرده است.(سینما، عکاسی، صنعت چاپ،فوتبال،بیلیارد،مدرسه و... از آن جمله اند.) از منظر فرهنگی، این داد و ستدهای تجاری، رفت و آمدها،سبب ایجاد یک فرهنگ التقاطی شد که آرام آرام با پذیرفتن شاخصه های قومی و بومی ، تبدیل به فرهنگ این سامان گشت. تئاتر نیز از دل همین آمد و شدها و در دل معماری سنتی بوشهر شکل گرفت... در این پژوهش به این مهم پاسخ داده خواهد شد که چگونه شهروندان بومی از طریق مهاجمانی که اشغالگر شهرشان بودند با هنری مثل تئاتر آشنا شدند؟ و چگونه تئاتر در میان آنان ریشه دواند و رشد پیدا کرد؟  و جایگاه تئاتر در میان شهروندان امروزی این شهر چگونه است؟ و مهم تر، میزان اعتقاد و باور مردم به تئاتر و تاثیرش در فرهنگ شهروندی چگونه است؟                                                                  

سخنرانان: شبنم شیرزادی دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی، پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران و بهروز محمودی بختیاری دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا

عنوان سخنرانی:بررسی تطبیقی هویت شهر در دو نمونه سینمایی و نمایشی؛ فیلم "داگ­ویل" و نمایشنامه"­شهر کوچک ما"

بخشی از چکیده:

شناخت هویت در فضاهای شهری و رابطه متقابل هویت فردی و اجتماعی با هویت مکان، از دغدغه­هایی است که در روزگار معاصر مورد توجه قرار گرفته است. تامل در باب تصویر شهر در ادبیات و سینما و بررسی مفهوم هویت شهر در این آثار، عاملی مهم برای دریافت صحیح رابطه متقابل فرد و مکان است. این دریافت منجر به بازشناخت مفهومی پیچیده از هویت می­شود که بین شهر و فرد مشترک و غیر قابل تفکیک است. برای نیل به این شناخت، مفهوم هویت شهر و ارتباط آن با هویت فردی، در دو اثر متاخر سینمایی و نمایشی "داگویل" و شهر کوچک ما برای مطالعه و تحلیل مورد انتخاب قرار گرفته­ اند.

 
نظرات کاربران