در حال بارگذاری ...
از 27 مهرماه

برگزاری جشنواره اروپای کوچک در ایتالیا

جشنوارهاروپای کوچک در ایتالیا به کار خود پایان می‌دهد. شهرهای استان امیلیا رومانیا از ۲۷ مهرماه شاهد برگزاری جشنواره‌ای با نام اروپای کوچک هستند.

این جشنواره با هدف گردآوری شیوه‌های بیانی متفاوت تئاتر و پرفورمنس برگزار شده و تا 10 آبان ادامه داشت. 
پیش از این نیز در روز 25 مهرماه جشنواره "صحنه‌های معاصر" نیز که بین شهرهای مدنا، کارپی و وینیولا برگزار شده‌، به کار خود خاتمه داده بود. 
جشنواره بین المللی‌"اروپای کوچک" الزاماً به گروه‌های تئاتری خیلی بزرگ اختصاص ندارد، بلکه به گروه‌های کوچک ولی فعال می‌پردازد و در اولین دوره آن تمامی نمایش‌ها از کشور پرتقال آمده بودند. این جشنواره به وسیله‌"تئاترو دله آریته" برگزار می‌شود و در هفته نخست آن نمایش‌هایی از جنوا به صحنه رفتند.
شایعه، اثر فارسیکال نیل سایمون به کارگردانی پائولو بوئنو و با شرکت 10 بازیگر، در این جشنواره و در روز 3 آبان به نمایش در آمده است. همچنین اجرایی نیز از"در انتظار گودو" در روز 28 مهرماه که فصل جدید تئاترو دلا کورته را آغاز می‌کند، به صحنه رفته بود. این نسخه از"در انتظار گودو" به دست کارلو فروترو مورد اقتباس قرار گرفته‌ و مارکو شاکالوگا آن را کارگردانی کرده بود.
نظرات کاربران