در حال بارگذاری ...

کتاب مقالات برگزیده جشنواره تئاتر فجر چاپ شد

۹ مقاله برگزیده سی و پنجمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر در کتاب مقالات برگزیده انتشارات نمایش به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، کتاب مقالات برگزیده این دوره از جشنواره در248 صفحه از انتشارات نمایش در هزار تیراژ با 9مقاله  به چاپ رسیده است.

اولین مقاله نوشته شده در این کتاب توسط شبنم شیرزادی و بهروز محمودی بختیاری، مقاله بررسی تطبیقی هویت شهر در دو نمونه سینمایی و نمایشی ، فیلم «داگ ویل» و نمایشنامه «شهرکوچک ما» است.

دومین مقاله نوشته شده در این کتاب مقاله تاثیرکلان شهربر حیات ذهنی شخصیت های نمایشی توسط علی رویین است که جزء برگزیده های این دوره قرارگرفت.

سومین مقاله نوشته شده متعلق به بهروز محمودی بختیاری، محمد باقر قهرمانی و رفیق نصرتی مقاله ای با عنوان تحول تاریخی نگاشت استعاری قلمروهای مفهومی شهر و تئاتر، از پولیس تاشهرمدرن نوشته اند که در این کتاب به چاپ رسیده است.

چهارمین دلالت اسطوره ای شهر در نمایش نامه کوکوی کبوتران حرم اثر علیرضا نادری و رامتین شهبازی

پنجمین مقاله از زهرا شیخ الحکمایی با موضوع رویکرد نمایشی به مراسم مجازات در ایران است که در این کتاب قرار گرفته است.

ششمین مقاله نوشته سعید شاپوری به نام مدینه فاضله افلاطون و تئاتر است که چاپ رسیده است.

هفتمین مقاله متعلق به جهانشیر یاراحمدی  با موضوع مطالعه بوشهر در نمایشنامه های نویسندگان جنوب است که در این کتاب با چاپ هزار نسخه قرار دارد.

هشتمین مقاله نوشته ناصر مقدم با نام نقش گروه های نمایش و اهل معرکه در شکل گیری شهروندی نوین از سده ی دهم به بعد است که در این کتاب مقالات برگزیده به چاپ رسیده است.

آخرین مقاله نوشته سام ایزدی خالق آبادی با موضوع واکاوی نقاط ضعف وقوت مجموعه های متمرکز و غیرمتمرکز نمایشی بر اساس نظریات الگوی توسعه شهری «مطالعه موردی مراکز نمایشی شهر کرمان» است که در این کتاب  جای دارد.

گفتنی است از بین این 9 مقاله ، مقاله های علی رویین، رامتین شهبازی و مقاله مششترک شبنم شیرزادی و بهرز محمودی بختیاری در این دوره از جشنواره منتخب شده اند.

 

 
نظرات کاربران