امین آبان

امین آبان

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 بیست و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

صحنه ای - مسابقه

به‌ موازات

2 بیست‌ و نهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

صحنه ای - مرور

توقف در ایستگاه 4

3 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مرور تئاتر ایران 88

اوژاژ

4 بیست‌ و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (طرح و ایده)

آبی

سوم