برگزیدگان دوره هفدهم

برگزیدگان هفدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر    بخش مسابقه نمایش برگزیده نیلوفر آبی   نمایشنامه‌نویسی اول: حمید امجد برای نمایشنامه نیلوفر آبی دوم: محمدیعقوبی برای نمایشنامه رقص کاغذ پاره‌ها سوم: علیرضا نادری نجف‌آبادی برای نمایشنامه دیوار   کارگردانی اول: حمید امجد برای نمایش نیلوفر آبی دوم: محمد یعقوبی برای نمایش رقص کاغذ پاره‌ها سوم: محمد رحمانیان برای نمایش مجلس‌نامه   بازیگری مرد اول: بهروز بقائی برای نمایش نیلوفر آبی دوم: احمدرضا رافعی بروجنی برای نمایش سوسوی خاکستری یک ستاره سبز سوم: امیر جعفری برای نمایش رقص کاغذ پاره‌ها و احمد آقالو برای نمایش مجلس‌نامه   بازیگری زن اول: پرستو گلستانی برای نمایش نیلوفر آبی دوم: مهتاب نصیرپور برای نمایش مجلس‌نامه و نرگس هاشم‌پور برای نمایش شکارگاه ممنوع سوم: الهام پاوه‌نژاد برای نمایش در فراق فرهاد   طراحی صحنه اول: رضا کیانیان برای نمایش نیلوفر آبی دوم: وحید عوض‌زاده برای نمایش اژدهاک سوم: ناصح کامکاری برای نمایش در فراق فرهاد   موسیقی حسن رزازی بروجنی برای نمایش سوسوی خاکستری یک ستاره سبز   طراحی بروشور ناصح کامکاری برای نمایش در فراق فرهاد و سینا دادرس برای نمایش رقص کاغذ پاره‌ها   طرح مضامین فرهنگی و دینی نمایش دریائی‌ها   نمایشنامه‌نویسی احمدرضا رافعی بروجنی برای نمایشنامه سوسوی خاکستری یک ستاره سبز   کارگردانی احمد طاهونچی برای نمایش دریائی‌ها   بخش خیابانی نمایش برگزیده پیر بابو و فریاد   طرح و ایده اول: برزو ارجمند برای نمایش فریاد دوم: سوسن رحیمی برای نمایش مسابقه سوم: علی‌اصغر خطیب‌زاده برای نمایش سحر مار افسای و حسن سرچاهی برای نمایش ناوک تقدیر: عباس عبدی برای نمایش سرنوشت من، حسن قادری برای نمایش گوهر شب چراغ و بیتا عبائیان برای نمایش مجسمه   کارگردانی اول: سوسن رحیمی برای نمایش مسابقه دوم: برزو ارجمند برای نمایش فریاد و حسن سرچاهی برای نمایش ناوک سوم: علی رضایی برای نمایش مستأجر   بازیگری اول: برزو ارجمند برای نمایش فریاد دوم: حسن سرچاهی برای نمایش ناوک سوم: علی قاسمی برای نمایش پلنگ و گربه، محمدحسن امین برای نمایش خیابانیها، محمد صادق برای نمایش خیابانیها، وحید ترحمی مقدم برای نمایش شیدا، حسین روحانی مقدم برای نمایش لیونه، علی‌اصغر خطیب‌زاده برای نمایش سحر مار افسای و سعید شجاعی سعید برای نمایش قورباغه تقدیر: مهدی خاتمی [بی‌نا] و محسن پوشایی [بی‌نا]   موسیقی اول: کوچی دیگر دوم: سانجه و سانجه‌زنی   سایر ویژه: کوسه گلین، پنتان و گل حنایی   برگزیدگان کانون ملی منتقدان تئاتر بخش مسابقه   نمایشنامه‌نویسی حمید امجد برای نمایشنامه نیلوفر آبی تقدیر: علیرضا نادری برای نمایشنامه دیوار   کارگردانی محمد یعقوبی برای نمایش رقص کاغذپاره‌ها تقدیر: محمد رحمانیان برای نمایش مجلس‌نامه   بازیگری مرد جواد ثریا برای نمایش هشت شب از شبهای رنج نگار تقدیر: بهروز بقایی برای نمایش نیلوفر آبی   بازیگری زن نرگس هاشم‌پور برای نمایش شکارگاه ممنوع تقدیر: ریما رامین‌فر برای نمایش رقص کاغذپاره‌ها   طراحی صحنه رضا کیانیان برای نمایش نیلوفر آبی   موسیقی فردین خلعتبری برای نمایش نیلوفر آبی   بخش ویژه [بدون قضاوت نمایش غم عشق]   نمایشنامه‌نویسی آتیلا پسیانی برای نمایشنامه تبار خون تقدیر: حسن باستانی برای نمایشنامه فرود سیاوش   کارگردانی قطب‌الدین صادقی برای نمایش آرش تقدیر: پری صابری برای نمایش رستم و سهراب   بازیگری مرد افشین زارعی برای نمایش فرود سیاوش تقدیر: محمد حاتمی برای نمایش چرخه آتش و رستم و سهراب   بازیگری زن گوهر خیراندیش برای نمایش چرخه آتش تقدیر: فاطمه نقوی برای نمایش تبار خون   طراحی صحنه علی رفیعی برای نمایش عروسی خون تقدیر: آتیلا پسیانی برای نمایش تبار خون   موسیقی سودابه سالم برای نمایش رویای شب نیمه تابستان تقدیر: رامین آزادآور برای نمایش رستم و سهراب