در آیین اختتامیه بخش نمایشنامه نویسی و پژوهش سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر

از هر چهار اثر به روی صحنه رفته در تماشاخانه استاد مشایخی در بخش «به علاوه فجر» تقدیر به عمل آمد

در آیین اختتامیه بخش نمایشنامه نویسی و پژوهش سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر از هر چهار اثر به روی صحنه رفته در تماشاخانه استاد مشایخی در بخش «به علاوه فجر» تقدیر به عمل آمد ١-نمایش پزشک نازنین به کارگردانی حسین رحیمی ٢-نمایش حواست کجا بود؟ به کارگردانی علیرضا دهقانی ٣-نمایش گاوی که میخواست شیر باشد به کارگردانی محسن میرزایی ٤-نمایش ننه ماهی و چتر سفید به کارگردانی رسول حق شناس