•  از تاریخ
   تا تاریخ
   
  به کوشش عباس اقسامی و توسط انتشارات نمایش
مجموعه مقالات سمینار پژوهشی سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر منتشر شد

  به کوشش عباس اقسامی و توسط انتشارات نمایش
  مجموعه مقالات سمینار پژوهشی سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر منتشر شد

  کتاب مجموعه مقالات سمینار پژوهشی "نقش گروه‌ها و نهادهای سازمان یافته در شکل‌گیری و توسعه تئاتر" که از ۱۵ دی ماه ۹۴ به مدت دوروز در پژوهشکده فرهنگ و هنر برگزار ...