از تاریخ
 تا تاریخ
 
رئیس انجمن نمایش استان البرز در جلسه نقد و بررسی «پری»:

تلاش مدیریت ارشاد استان البرز برای اعتلای تئاتر است
رئیس انجمن نمایش استان البرز در جلسه نقد و بررسی «پری»:

تلاش مدیریت ارشاد استان البرز برای اعتلای تئاتر است

داود فتحعلی بیگی رئیس انجمن نمایش البرز در جلسه نقد و بررسی نمایش «پری» اظهار داشت:پس از سی سال که در کرج زندگی می کنم این اولین نمایش بود که در شهر کرج تماشا کردم.