از تاریخ
 تا تاریخ
 
گزارشی از نشست ”دو مدرنیته، دو نمایشنامه نویس”

تمام آنچه ”فوسه” مطرح می کند برپایه اندیشه ”ایبسن” است
گزارشی از نشست ”دو مدرنیته، دو نمایشنامه نویس”

تمام آنچه ”فوسه” مطرح می کند برپایه اندیشه ”ایبسن” است

نشست تخصصی "دو مدرنیته، دو نمایشنامه نویس" روز گذشته، ۱۰ بهمن ماه، در تالار کنفرانس مجموعه تئاترشهر با حضور پروفسور هلگه رونینگ از نروژ و دکتر فریندخت زاهدی برگزار شد.

دیدار علی مرادخانی و مدیران تئاتر سه کشور جهان
مدیران تئاتر سه کشور جهان با معاون هنری وزیر ارشاد دیدار کردند

دیدار علی مرادخانی و مدیران تئاتر سه کشور جهان
مدیران تئاتر سه کشور جهان با معاون هنری وزیر ارشاد دیدار کردند

ژانگوسنمدیر تئاترKVCبروکسل از بلژیک، بریژیت فورل مدیر فست اشپل هاوسفنتپلتن از اتریش و آنه میکه کرونتیس مدیربرنامه جشنواره هلند با معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد ...