از تاریخ
 تا تاریخ
 
نشست رسانه ای مدیران بخش بین الملل و تئاتر خیابانی جشنواره تئاتر فجر به میزبانی خبرگزاری جمهوری اسلامی

نشست رسانه ای مدیران بخش بین الملل و تئاتر خیابانی جشنواره تئاتر فجر به میزبانی خبرگزاری جمهوری اسلامی

در ادامه دیدار مدیران بخش های مختلف سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با اهالی رسانه، مهرداد رایانی مخصوص مدیر بخش بین الملل به همراه سامان خلیلیان مدیر بخش ...

برگزاری کارگاههای تخصصی جشنواره تئاتر فجر هدفمند و بر اساس نیازهای فنی تئاتر کشور صورت گرفته است

برگزاری کارگاههای تخصصی جشنواره تئاتر فجر هدفمند و بر اساس نیازهای فنی تئاتر کشور صورت گرفته است

کارگاه سه روزه تئاتر تکنولوژیک که با حضور پروفسور والنتینا والنتینی و در ادامه کارگاههای سه گانه فنی تخصصی کشور ایتالیا در مجموعه تئاتر شهر تهران برگزار شده بود با ...

آشنایی و استفاده از آخرین دستاوردهای فنی و تکنولوژیک حوزه صدا با هدف ارتقای بخش فنی تئاتر کشور ضروری است

آشنایی و استفاده از آخرین دستاوردهای فنی و تکنولوژیک حوزه صدا با هدف ارتقای بخش فنی تئاتر کشور ضروری است

در ادامه برنامه کارگاههای تخصصی سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، کارگاه تخصصی سه روزه صدا با حضور " مائورو بوتافاوا " در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر ...

نشست هماهنگی دبیران فجر استانی سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در تئاتر شهر تهران

نشست هماهنگی دبیران فجر استانی سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در تئاتر شهر تهران

نشست هماهنگی دبیران بخش فجر استانی سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر و رونمایی از درگاه رسمی تئاتر استان ها، روز دوشنبه هفتم دیماه جاری با شرکت معاونان مدیر ...