از تاریخ
 تا تاریخ
 
کارگروه نقد جشنواره بین المللی تئاتر فجر سومین جلسه نقد خود را برگزار کرد

«خانه ابری»؛ روزمرگی یا روزمرّه گی؟!
کارگروه نقد جشنواره بین المللی تئاتر فجر سومین جلسه نقد خود را برگزار کرد

«خانه ابری»؛ روزمرگی یا روزمرّه گی؟!

فاطمه رستمی: سویمن جلسه نقد کارگروه نقد سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به اجرای «خانه ی ابری» به کارگردانی حمید پورآذری و سیامک احصایی اختصاص یافت. ...