از تاریخ
 تا تاریخ
 
مدیر روابط عمومی، تبلیغات و تشریفات جشنواره تئاتر فجر عنوان کرد؛

بلیت فروشی بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود
مدیر روابط عمومی، تبلیغات و تشریفات جشنواره تئاتر فجر عنوان کرد؛

بلیت فروشی بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود

وحید لک مدیر روابط عمومی، تبلیغات و تشریفات سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر درباره  فروش بلیت آثار و تبلیغات محیطی این رویداد هنری توضیحاتی را ارائه کرد.

نشست رسانه‌ای سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر برگزار شد؛

نادر برهانی مرند: جشنواره تئاتر فجر نسبت به دوره‌های گذشته باکیفیت‌تر شده است
نشست رسانه‌ای سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر برگزار شد؛

نادر برهانی مرند: جشنواره تئاتر فجر نسبت به دوره‌های گذشته باکیفیت‌تر شده است

نادر برهانی مرند دبیر سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در نشست رسانه ای این رویداد بیان کرد: جشنواره تئاتر فجر در این دوره به نسبت به دوره های گذشته به لحاظ ...