از تاریخ
 تا تاریخ
 
الزمکان

الزمکان

کارگردان:عبدالصمد صدوخیٰٰ، عکس:رضا معطریان،‌مکان:تئاترشهر،سالن اصلی

بی‌خوابی

بی‌خوابی

کارگردان:سعید هاشمی‌پور، عکس:رئوفه رستمی، مکان:تئاتر شهر،سالن سایه

خان طلا

خان طلا

کارگردان:پرویز جلیل‌نژاد، عکس:عرفان خوشخو، مکان:محوطه تئاتر شهر

بی سر و زمین

بی سر و زمین

کارگردان:بهناز زحمت کش، عکس:عرفان خوشخو، مکان:محوطه تئاتر شهر

سایر بازماندگان

سایر بازماندگان

کارگردان:مهرداد مصطفوی، عکس:رضا معطریان، مکان:تماشاخانه ایرانشهر،سالن سمندریان

ژپتو

ژپتو

کارگردان:اوشان محمودی، عکس:رضا معطریان، مکان:تماشاخانه ایرانشهر،سالن ناظرزاده

داستان باغ وحش

داستان باغ وحش

کارگردان:مهدی پاشایی-عکس:رضا معطریان-مکان:تئاتر شهر،سالن قشقایی

بعد از افتادن

بعد از افتادن

کارگردان:حسین حسینیانٰٰ، عکس:کیارش مسیبی، مکان:تئاتر مولوی،سالن اصلی

رگال

رگال

کارگردان: احمد ندافی،‌ سعید یوسفی، عکس:مریم جعفری، مکان:تئاترشهر،سالن قشقایی

خود

خود

کارگردان:حسین قاسمی هنر، عکس:میلاد میرزاعلی، مکان:تئاتر شهر،پلاتو تمرین شماره ۲

تصویر مصور مظفری

تصویر مصور مظفری

کارگردان:وحید نفر، عکس:رضا معطریان، مکان:تماشاخانه ایرانشهر،سالن ناظرزاده

بابا آدم

بابا آدم

کارگردان:لیلا عاج،‌ عکس:نیلوفر جوانشیر، مکان:تئاتر شهر،سالن چهارسو

کله دم سبز شمرونی

کله دم سبز شمرونی

کارگردانٰٰ، مارال ایزدبخش،‌ عکس:عرفان خوشخو، مکان:محوطه تئاترشهر

قصه کفش‌ها

قصه کفش‌ها

کارگردان:روح الله آریس، عکس:عرفان خوشخو، مکان:محوطه تئاتر شهر