از تاریخ
 تا تاریخ
 
فنجان درطوفان چای

فنجان درطوفان چای

فنجان درطوفان چای-کارگردان:مرتضی مرتضوی راد-عکس:عماد دولتی-مکان:تئاترمولوی-زمان:بهمن۱۴۰۱

لیدر

لیدر

لیدر-کارگردان:محمدپورجعفری-عکس:کیارش مسیبی-مکان:تئاترشهر،تالار سایه-زمان:بهمن ۱۴۰۱

خواب هایم سراغ تورامی گیرند

خواب هایم سراغ تورامی گیرند

خواب هایم سراغ تورامی گیرند-کارگردان:احسان جانمی-عکس:رئوفه رستمی-مکان:تئاترشهر،تالار چهارسو-زمان:بهمن ۱۴۰۱

بی وطن

بی وطن

بی وطن-کارگردان:لنرسون پولونینی-عکس:کاوه کرمی-مکان:تئاتر شهر،تالار اصلی-زمان:بهمن۱۴۰۱

لیزای بیچاره

لیزای بیچاره

لیزای بیچاره-کارگردان:مارک روزوسکی-عکس:میلاد میرزا علی-مکان:تالار وحدت-زمان:بهمن ۱۴۰۱

کارگاه گریم کلر الکساندرا بامفرد

کارگاه گریم کلر الکساندرا بامفرد

کارگاه گریم به سرپرستی کلر الکساندرا بامفرد از کشور ایرلند در کارگاه نمایش تئاتر شهر برگزار شد.عکس:میلاد میرزا علی-زمان:بهمن ۱۴۰۱

ابرهای بی باران

ابرهای بی باران

ابرهای بی باران-کارگردان:حسن عابدی-عکس:کاوه کرمی-مکان:تماشاخانه ایرانشهر،تالار سمندریان-بهمن ۱۴۰۱

ساختمان رز

ساختمان رز

ساختمان رز-کارگردان:علی صادقی زاده-عکس:رئوفه رستمی-مکان:تئاترمولوی-زمان:بهمن۱۴۰۱

شیخ

شیخ

شیخ-کارگردان:عبدالرضا سواعدی-عکس:عماد دولتی-مکان:تماشاخانه سنگلج-زمان:بهمن۱۴۰۱

درسوگ شب هزار و یکم

درسوگ شب هزار و یکم

درسوگ شب هزار و یکم-کارگردان:پویان عطایی-عکس:میلاد میرزا علی-مکان:تئاترشهر،تالارقشقایی-زمان:بهمن۱۴۰۱

هاراگیری

هاراگیری

هاراگیری-کارگردان:اصغر گروسی-عکس:کاوه کرمی-مکان:تئاترشهر،تالار سایه-زمان:بهمن۱۴۰۱

دانه های کال انجیر

دانه های کال انجیر

دانه های کال انجیر-کارگردان:سانیاعاجلی-عکس:کیارش مسیبی-مکان:تئاترشهر،تالار چهارسو-زمان:بهمن ۱۴۰۱

هملت

هملت

هملت-کارگردان:آرایرناجاکیان-عکس:کیارش مسیبی-مکان:تئاترشهر،تالار اصلی-زمان:بهمن ۱۴۰۱