از تاریخ
 تا تاریخ
 
الزمکان

الزمکان

کارگردان:عبدالصمد صدوخیٰٰ، عکس:رضا معطریان،‌مکان:تئاترشهر،سالن اصلی

بی‌خوابی

بی‌خوابی

کارگردان:سعید هاشمی‌پور، عکس:رئوفه رستمی، مکان:تئاتر شهر،سالن سایه

خان طلا

خان طلا

کارگردان:پرویز جلیل‌نژاد، عکس:عرفان خوشخو، مکان:محوطه تئاتر شهر

بی سر و زمین

بی سر و زمین

کارگردان:بهناز زحمت کش، عکس:عرفان خوشخو، مکان:محوطه تئاتر شهر

سایر بازماندگان

سایر بازماندگان

کارگردان:مهرداد مصطفوی، عکس:رضا معطریان، مکان:تماشاخانه ایرانشهر،سالن سمندریان

ژپتو

ژپتو

کارگردان:اوشان محمودی، عکس:رضا معطریان، مکان:تماشاخانه ایرانشهر،سالن ناظرزاده

داستان باغ وحش

داستان باغ وحش

کارگردان:مهدی پاشایی-عکس:رضا معطریان-مکان:تئاتر شهر،سالن قشقایی

بعد از افتادن

بعد از افتادن

کارگردان:حسین حسینیانٰٰ، عکس:کیارش مسیبی، مکان:تئاتر مولوی،سالن اصلی

رگال

رگال

کارگردان: احمد ندافی،‌ سعید یوسفی، عکس:مریم جعفری، مکان:تئاترشهر،سالن قشقایی

خود

خود

کارگردان:حسین قاسمی هنر، عکس:میلاد میرزاعلی، مکان:تئاتر شهر،پلاتو تمرین شماره ۲

تصویر مصور مظفری

تصویر مصور مظفری

کارگردان:وحید نفر، عکس:رضا معطریان، مکان:تماشاخانه ایرانشهر،سالن ناظرزاده

بابا آدم

بابا آدم

کارگردان:لیلا عاج،‌ عکس:نیلوفر جوانشیر، مکان:تئاتر شهر،سالن چهارسو

کله دم سبز شمرونی

کله دم سبز شمرونی

کارگردانٰٰ، مارال ایزدبخش،‌ عکس:عرفان خوشخو، مکان:محوطه تئاترشهر

قصه کفش‌ها

قصه کفش‌ها

کارگردان:روح الله آریس، عکس:عرفان خوشخو، مکان:محوطه تئاتر شهر

آشوبگران

آشوبگران

کارگردان:سعید بادینی، عکس:عرفان خوشخو، مکان:محوطه تئاتر شهر

بک تو بلک

بک تو بلک

کارگردان:سجاد افشاریان، عکس:کاوه کرمی، مکان:تماشاخانه ایرانشهر،سالن سمندریان

لعل بدخشان

لعل بدخشان

کارگردان:امید خسرواف، عکس:کیارش مسیبی، مکان:تماشاخانه سنگلج

بهشت حکیم الله

بهشت حکیم الله

کارگردان:مرجان قاسمی، عکس:میلادمیرزاعلی، مکان:تئاتر شهر،سالن چهارسو

ساختن

ساختن

کارگردان:مصطفی ذره‌پرور، عکس:رز ارغوان، مکان:تئاترشهر،سالن چهارسو

ضیافت مرغان مهاجر

ضیافت مرغان مهاجر

کارگردان:شیرین سپهرادٰ، عکس:میلاد میرزا علی، مکان:خانه هنرمندان،سالن انتظامی

چهارشنبه خاتون

چهارشنبه خاتون

کارگردان:آرزو علی‌پور، عکس:عرفان خوشخو، مکان:محوطه تئاتر شهر

کل

کل

کارگردان:مصطفی محمدی دوست، عکس:کیارش مسیبی-مکان:تئاتر شهر،سالن قشقایی

مافگه

مافگه

کارگردان:زهرا اسماعیلی، عکس:میلاد میرزا علی، مکان:خانه هنرمندان،سالن انتظامی

یواش‌تر شلیک کن

یواش‌تر شلیک کن

کارگردان:مجید حمزانلویی، عکس:میلاد میرزا علی، مکان:خانه هنرمندان،سالن انتظامی

آلنده نازنین

آلنده نازنین

کارگردان:محمد برهمنی، عکس:میلاد میرزا علی، مکان:تماشاخانه ایرانشهر،سالن سمندریان

تلفات

تلفات

کارگردان:علیرضا معروفی، عکس:میلاد میرزا علی، مکان:تالار حافظ

فردوسی

فردوسی

کارگردان:سلطان عثمان اف، عکس:مریم جعفری،‌ مکان:تماشاخانه سنگلج

دختر خجالتی

دختر خجالتی

کارگردان:جنت سلیم آوا،‌عکس:کاوه کرمی، مکان:تئاتر شهر،سالن سایه

سویینی تاد

سویینی تاد

کارگردان:محمد نیازی، عکس:کاوه کرمی، مکان:تماشاخانه ایرانشهر،سالن ناظرزاده

به هیچکس هیچی نگو

به هیچکس هیچی نگو

کارگردان:کامران شهلاییٰ، عکس:رئوفه رستمی، مکان:تئاتر شهر،سالن چهارسو

ارزش نداره

ارزش نداره

کارگردان:میلاد حسین زاده، عکس:عرفان خوشخو، مکان:محوطه تئاتر شهر

POV

POV

کارگردان:احمد صمیمی، عکس:عرفان خوشخو، مکان:محوطه تئاتر شهر

هفتاد و شش دو صفر

هفتاد و شش دو صفر

کارگردان:بهمن عباسپور، عکس:میلاد میرزا علی،‌ مکان:لابی ورودی خانه هنرمندان ایران