از تاریخ
 تا تاریخ
 
گزارش تصویری اجرای نمایش ابلوموف

گزارش تصویری اجرای نمایش ابلوموف

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش ابلوموف در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان: سیاوش بهادری راد-عکس:رئوفه رستمی

گزارش تصویری از  اجرای نمایش خدیجه

گزارش تصویری از اجرای نمایش خدیجه

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش خدیجه در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان:داوود ابراهیمی_عکس: کاوه کرمی

گزارش تصویری از اجرای نمایش u-turn2

گزارش تصویری از اجرای نمایش u-turn2

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش u-turn۲ در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان:داریوش نصیری_عکس: کاوه کرمی

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش رادیویی مزار در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان:طاهره شاددل_عکس:رئوفه رستمی

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش رادیویی مزار در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان:طاهره شاددل_عکس:رئوفه رستمی

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش رادیویی مزار در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان:طاهره شاددل_عکس:رئوفه رستمی

گزارش تصویری از اجرای نمایش ملکوت

گزارش تصویری از اجرای نمایش ملکوت

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش ملکوت در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان:سعید خیرالهی -عکس:نیلوفر جوانشیر

گزارش تصویری از اجرای نمایش  هار

گزارش تصویری از اجرای نمایش هار

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش هار در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان: حسین پوریانی فر-عکس:رز ارغوان