از تاریخ
 تا تاریخ
 
گزارش تصویری از اجرای نمایش u-turn2

گزارش تصویری از اجرای نمایش u-turn2

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش u-turn۲ در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان:داریوش نصیری_عکس: کاوه کرمی

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش رادیویی مزار در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان:طاهره شاددل_عکس:رئوفه رستمی

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش رادیویی مزار در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان:طاهره شاددل_عکس:رئوفه رستمی

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش رادیویی مزار در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان:طاهره شاددل_عکس:رئوفه رستمی

گزارش تصویری از اجرای نمایش ملکوت

گزارش تصویری از اجرای نمایش ملکوت

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش ملکوت در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان:سعید خیرالهی -عکس:نیلوفر جوانشیر

گزارش تصویری از اجرای نمایش  هار

گزارش تصویری از اجرای نمایش هار

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش هار در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان: حسین پوریانی فر-عکس:رز ارغوان

گزارش تصویری از اجرای نمایش مکبث

گزارش تصویری از اجرای نمایش مکبث

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش مکبث در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان: امیردژاکام-عکس:کیارش مسیبی

مراسم رونمایی از کتاب چهل سال نمایش

مراسم رونمایی از کتاب چهل سال نمایش

مراسم رونمایی از کتاب چهل سال نمایش با حضور سید مجتبی حسینی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد در تالار مشاهیر تئاتر شهر برگزار شد.عکس:کاوه کرمی‎

گزارش تصویری از اجرای نمایش ارس

گزارش تصویری از اجرای نمایش ارس

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش ارس در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان: حسین توازنی زاده-عکس:میلاد میرزا علی

گزارش تصویری از اجرای نمایش مقدس

گزارش تصویری از اجرای نمایش مقدس

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش مقدس در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان: سعدی محمدی عبد-عکس:کاوه کرمی

گزارش تصویری از اجرای نمایش ویتسک

گزارش تصویری از اجرای نمایش ویتسک

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش ویتسک در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان: سینا احمدی-عکس:رئوفه رستمی

گزارش تصویری از اجرای نمایش گرم کردن

گزارش تصویری از اجرای نمایش گرم کردن

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش گرم کردن در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان:احسان شایان فر-عکس:میلاد میرزا علی

گزارش تصویری از اجرای نمایش تیک تاک

گزارش تصویری از اجرای نمایش تیک تاک

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش تیک تاک در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان:نازیلا امینی-عکس:میلاد میرزا علی

گزارش تصویری از اجرای نمایش نمایش

گزارش تصویری از اجرای نمایش نمایش

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش نمایش در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان: مسعود حق پناه-عکس:کاوه کرمی

گزارش تصویری از  اجرای نمایش اهم

گزارش تصویری از اجرای نمایش اهم

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش اهم در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان: مسعود ابراهیمی-عکس:رضا معطریان-مکان:محوطه پارک دانشجو‎