از تاریخ
 تا تاریخ
 
گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش خورشید از حلب طلوع می کند در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان: کوروش زارعی-عکس:سیامک زمردی مطلق
تاریخ انتشار :
چهارشنبه 24 بهمن 1397

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش خورشید از حلب طلوع می کند در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان: کوروش زارعی-عکس:سیامک زمردی مطلق
جلسه نادر برهانی مرند، دبیر جشنواره و سعید اسدی، مدیر بخش بین الملل سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با داوران مسابقه بین الملل
تاریخ انتشار :
دوشنبه 22 بهمن 1397

جلسه نادر برهانی مرند، دبیر جشنواره و سعید اسدی، مدیر بخش بین الملل سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با داوران مسابقه بین الملل - عکاس دانیال حکیم رابط