گزارش تصویری از اجرای نمایش گرم کردن

گزارش تصویری از اجرای نمایش گرم کردن

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش گرم کردن در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان:احسان شایان فر-عکس:میلاد میرزا علی

گزارش تصویری از اجرای نمایش تیک تاک

گزارش تصویری از اجرای نمایش تیک تاک

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش تیک تاک در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان:نازیلا امینی-عکس:میلاد میرزا علی

گزارش تصویری از اجرای نمایش نمایش

گزارش تصویری از اجرای نمایش نمایش

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش نمایش در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان: مسعود حق پناه-عکس:کاوه کرمی

گزارش تصویری از  اجرای نمایش اهم

گزارش تصویری از اجرای نمایش اهم

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش اهم در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان: مسعود ابراهیمی-عکس:رضا معطریان-مکان:محوطه پارک دانشجو‎

گزارش تصویری از اجرای نمایش لنگ ظهر

گزارش تصویری از اجرای نمایش لنگ ظهر

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش لنگ ظهر در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان رسول کاهانی -عکاس: سیامک زمردی مطلق

گزارش تصویری از اجرای نمایش مده آ

گزارش تصویری از اجرای نمایش مده آ

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش مده آ در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان:ندا قاسمیان-عکس:خسرو پرخیده

گزارش تصویری از اجرای نمایش آرش

گزارش تصویری از اجرای نمایش آرش

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش آرش در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان:گلچهردامغانی-عکس:سیامک زمردی مطلق

گزارش تصویری از اجرای نمایش مادر

گزارش تصویری از اجرای نمایش مادر

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش مادر در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان:مجید کاظم زاده مژدهی-عکس:خسرو پرخیده

گزارش تصویری از اجرای نمایش راز بقا

گزارش تصویری از اجرای نمایش راز بقا

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش راز بقا در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان سید صالح علوی زاده -عکاس:خسرو پرخیده

گزارش تصویری از اجرای نمایش پدران

گزارش تصویری از اجرای نمایش پدران

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش پدران در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان مهدی فرشیدی سپهر -عکاس:رئوفه رستمی

گزارش تصویری از اجرای نمایش شفیره

گزارش تصویری از اجرای نمایش شفیره

گزارش تصویری از اولین اجرای نمایش شفیره در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان مهدی شاه پیری-عکاس:رز ارغوان

گزارش تصویری از اجرای قضیه

گزارش تصویری از اجرای قضیه

گزارش تصویری از اولین اجرای قضیه در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر - کارگردان: سجاد امیرمجاهدی_عکس; رز ارغوان

گزارش تصویری از  اجرای تصعید

گزارش تصویری از اجرای تصعید

گزارش تصویری از اولین اجرای تصعید در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر - کارگردان: محمد صاحبی_عکس: خسرو پرخیده‎

گزارش تصویری از  اجرای چمدان های من

گزارش تصویری از اجرای چمدان های من

گزارش تصویری از اولین اجرای چمدان های من در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر - کارگردان: مختار محمدی_عکس: نیلوفر جوانشیر‎

گزارش تصویری از  اجرای جنگ ابله ها

گزارش تصویری از اجرای جنگ ابله ها

گزارش تصویری از اولین اجرای جنگ ابله ها در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر - کارگردان;احمد یوسلیانی_عکس; نیلوفر جوانشیر‎

گزارش تصویری از اجرای نباید

گزارش تصویری از اجرای نباید

گزارش تصویری از اولین اجرای نباید در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان:نازنین زهرا رفیعی_عکس:میلاد میرزاعلی‎

گزارش تصویری از  زمان در حبس قصر

گزارش تصویری از زمان در حبس قصر

گزارش تصویری از اولین زمان در حبس قصر در سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر -کارگردان:میلاد جباری مولانا -عکس: کاوه کرمی

صفحه  3  از  22