در حال بارگذاری ...
 • نشست‌های پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

   

  دومین گردهمایی بررسی نمایش در ایران

  1. سنت اسلامی در نمایش ایرانی، رحیم نجفی ‌برزگر در‌ تالار رودکی 4/12/1375

  2. تئاتر مذهبی، محمود عزیزی در‌ تالار رودکی 4/12/1375

  3. جنبه‌های نمایشی در فرهنگ مذهبی، صادق عاشورپور در‌ تالار رودکی 4/12/1375

  4. قرآن ـ عترت ـ درام ، ابراهیم کریمی در تالار رودکی 4/12/1375

  5. آئین‌ها و سنن و تطابق آن با تئاتر، امیر دژاکام در‌ تالار رودکی 4/12/1375

  6. تئاتر اسلامی از فرضیه تا عمل، داوود فتحعلی‌بیگی در‌ تالار رودکی 4/12/1375

  7. ماهیت درام دینی، سعید شاپوری در تالار رودکی 4/12/1375

  8. تعاریف و کاربرد تئاتر ملی، داریوش مؤدبیان در تالار رودکی 5/12/1375

  9. گفتاری پیرامون ویژگیهای تئاتر با هویت ملی، فرهاد ناظرزاده کرمانی در‌ تالار رودکی 5/12/1375

  10. سیر تکاملی قهرمان در ادبیات حماسی و نمایشی ایران، مصطفی مختاباد در تالار رودکی 5/12/1375

  11. هویت فرهنگی تئاتر ایران، [بی‌نا] امینی در‌ تالار رودکی 5/12/1375

  12. هویت کهن و ادراک نوین در تئاتر معاصر، مهدی ارجمند در تالار رودکی 5/12/1375

  13. بررسی جنبه‌های نمایشی در فرهنگ ایران باستان، آی‌محمد آی‌محمدی در تالار رودکی 5/12/1375

  14. ضرورت کشف هویت ملی در نمایش، احمد جولایی در‌ تالار رودکی 5/12/1375

  15. چگونه آثار کهن ایرانی را دراماتیزه کنیم؟، قطب‌الدین صادقی در‌ تالار رودکی 6/12/1375

  16. تطابق تئاتر ملی شرق و غرب، سهیلا نجم در‌ تالار رودکی 6/12/1375

  17. رویکرد نمایش به فرهنگ ایرانی، انوشیروان ارجمند در تالار رودکی 6/12/1375

  18. طرح پیشنهادی برای مطالعه و دستیابی به خطوط و شاخصهای تئاتر ایرانی، پرویز زاهدی در‌ تالار رودکی 6/12/1375

  19. دستیابی به تئاتر ملی و مذهبی از طریق شیوة مناسب تجربی، آتیلا پسیانی(به همراه اعضای گروه تئاتر بازی) در تالار رودکی 6/12/1375