در حال بارگذاری ...
 • نشست های شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

   

  همایش زبان و هویت تئاتر

  1. زبان و هویت زنان در هنر تئاتر، فرشته وزیری‌نسب در سالن رودکی 23/11/1376

  2. [بی‌ع]، فرهاد مهندس‌پور در سالن رودکی 23/11/1376

  3. ارتباط هویت و زبان خدایگان و بنده، بهزاد قادری در سالن رودکی 23/11/1376

  4. زبان و هویت در نمایش سنتی خیمه‌شب‌بازی، جواد ذوالفقاری در سالن رودکی 23/11/1376

  5. [بی‌ع]، چیستا یثربی در سالن رودکی 23/11/1376

  6. زبان در نمایشنامه‌نویسی معاصر ایران، همایون علی‌آبادی در سالن رودکی 23/11/1376

  7. [بی‌ع]، ژان کلود کاریر در سالن رودکی 24/11/1376

  8. [بی‌ع]، روبرتو چولی در سالن رودکی 24/11/1376

  9. موقعیت و مفهوم زبان در هنر ادبیات دراماتیک، پروانه مژده در سالن رودکی 25/11/1376

  10. تئاتر ـ جست‌وجوی هویت، یدالله آقاعباسی در سالن رودکی 25/11/1376

  11. [بی‌ع]، مهین تجدد در سالن رودکی 25/11/1376

  12. [بی‌ع]، فرشید ابراهیمیان در سالن رودکی 25/11/1376

  13. [زبان مشترک]، حسن فتحی در سالن رودکی 25/11/1376

  14. [بی‌ع]، لاله تقیان در سالن رودکی 25/11/1376

   

  میزگرد زبان و هویت تئاتر

  [بی‌نا] در سالن رودکی 25/11/1376

   

  میزگرد تأملی بر جایگاه و تأثیر جشنواره‌ها بر تئاتر

  علی منتظری، فرهاد مهندس‌پور، تاجبخش فنائیان و قطب‌الدین صادقی در تالار اندیشه 26/11/1376

   

  سخنرانی [بخش تله‌تئاتر]

  1. الکترا، قطب‌الدین صادقی در هتل مارلیک 18/11/1376

  2. مرگ فروشنده، فرهاد ناظرزاده کرمانی در هتل مارلیک 20/11/1376

  3. مرغ دریایی، حمید سمندریان در هتل مارلیک 22/11/1376

  4. باغ‌وحش شیشه‌ای، پروانه مژده در هتل مارلیک 24/11/1376

  5. عروسی خون، علی رفیعی در هتل مارلیک 26/11/1376

   

  جلسات نقد و بررسی  شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

  1. آن سوی آیینه با حضور همایون علی‌آبادی، فرشید ابراهیمیان، مهرداد رایانی‌مخصوص و [نصرالله قادری] در‌ تالار رودکی‌ 8/11/1376

  2. لازاروس با حضور همایون علی‌آبادی، فرشید ابراهیمیان، مهرداد رایانی‌مخصوص و [نصرالله قادری] در‌ تالار رودکی‌ 19/11/1376        

  3. آمیز قلمدون با حضور همایون علی‌آبادی، فرشید ابراهیمیان، مهرداد رایانی‌مخصوص و [نصرالله قادری] در‌ تالار رودکی‌ 20/11/1376

  4. عاشق‌کشون با حضور همایون علی‌آبادی، فرشید ابراهیمیان، مهرداد رایانی مخصوص و [نصرالله قادری] در تالار قشقایی‌ 21/11/1376         ‌

  5. یک روز خاطره‌انگیز برای دانشمند وو با حضور همایون علی‌آبادی، فرشید ابراهیمیان، لاله تقیان و [نصرالله قادری] در‌ تالار وحدت‌ 24/11/1376        

  6. دژ هوش‌ربا با حضور همایون علی‌آبادی، فرشید ابراهیمیان، حسن فتحی، لاله تقیان و [نصرالله قادری] در‌ تالار رودکی‌ [25/11/1376]

  7. اینم از این با حضور همایون علی‌آبادی، فرشید ابراهیمیان، حسن فتحی، لاله تقیان و [نصرالله قادری] در‌ تالار رودکی‌ 25/11/1376        

  8. بندار بیدخش با حضور همایون علی‌آبادی، فرشید ابراهیمیان، حسن فتحی و [نصرالله قادری] در‌ تالار رودکی‌ 25/11/1376        

  9. کنار شیر آتش‌نشانی با حضور همایون علی‌آبادی، فرشید ابراهیمیان، لاله تقیان و [نصرالله قادری] در‌ تالار رودکی‌ 27/11/1376        

  10. زنان صبرا، مردان شتیلا با حضور همایون علی‌آبادی و فرشید ابراهیمیان [بی‌جا] [بی‌تا]

  11. [بی‌نا] حسن فتحی، لاله تقیان، [نصرالله قادری] در تالار رودکی، 27/11/1376        

  12. روز از نو با حضور همایون علی‌آبادی، فرشید ابراهیمیان و [نصرالله قادری] در‌ تالار رودکی‌ 27/11/1376