در حال بارگذاری ...
  • کتاب سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

     

    مدیر مسئول: نادر برهانی مرند

    سعید هاشمی پور (سردبیر)، مسعود نوروزی (مدیر هنری)

    الناز قنبری (صفحه آرا)، سید ضیا صفویان (عکس)، سحر ابراهیمی مهر، نسیم جعفری، عاطفه نورپیشه  (تحریریه)، مهدی عرب (مترجم)، سعید رضوانی (طراح جلد)، علی اشرفی نیا (امور اجرایی)، ملوک کامور (هماهنگی)