در حال بارگذاری ...
  • کتاب بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

     

    مدیر مسئول: حسین مسافر آستانه

    کیوان کثیریان (سردبیر)، وحید سعیدی (دبیرتحریریه)

    هادی جاودانی (مدیر اجرایی)، علی بنام (مدیر هنری)، نسیم احمدپور، گلاوی نادری، مرجان کلیای و نیلوفر رستمی (تحریریه)، سمیه قاضی زاده (بخش انگلیسی)، امیر امیری با همکاری شکوفه هاشمیان (عکس)، منوچهر اکبر لو (ویراستار)، علی رستگار (صفحه آرا)، رامونا دوراخان و سحر غریبی (حروفچین)، انوشیروان میرزایی (مدیر فنی)