دهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

بخش هیات داوری جشنواره

اکبر زنجان ‌پور - فرهاد ناظرزاده کرمانی - سیدمهدی شجاعی - محمود عزیزی - سعید کشن فلاح - ایرج راد

بخش هیات داوران مراکز پرورش اسلامی جوانان جمعیت هلال احمر

فرهاد مهندس پور - اردشیر صالحپور - گیتی صلاحی - احمد جولایی - قاسم غریفی

بخش هیات داوری مسابقه عکاسی

مجتبی آقایی - احمد ناطقی

بخش نمایشنامه نویسی

برگزیده بدون اولویت :

حسن حامد برای نمایش بچه تابستان

بهمن عیوق برای نمایش چشمه خورشید

تقدیر :

عبدالخالق مصدق برای نمایش آسایشگاه آبی

بخش دبیر جشنواره

علی منتظری

بخش کارگردانی

برگزیده :

گلاب آدینه برای نمایش مرگ یزدگرد

بخش بازیگری مرد

برگزیده بدون اولویت :

صفر روحی برای نمایش آسایشگاه آبی

انوشیروان ارجمند برای نمایش سایه ماه

بخش بازیگری زن

برگزیده بدون اولویت :

پانته‌آ بهرام - سیما تیرانداز برای نمایش مرگ یزدگرد

بخش بازیگری کودک و نوجوان

برگزیده :

مهناز غمخوار برای نمایش بچه تابستان

بخش طراح نور

برگزیده :

عبدالخالق مصدق برای نمایش آسایشگاه آبی

تقدیر :

واقف ابراهیم اوغلی برای نمایش کلید

حسین اسماعیل الصیداوی برای نمایش سفر حنظله

فرخ قاسم اف برای نمایش یوسف گم‌ گشته

بخش برگزیدگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی (ویژه تناسب با فرهنگ انقلاب اسلامی)

برگزیده :

حسین نوری برای نمایش دلدار

بخش برگزیدگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی (نمایشنامه نویسی)

برگزیده :

حسن حامد برای نمایش بچه تابستان

بهمن عیوق برای نمایش چشمه خورشید

بخش برگزیدگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی (کارگردانی)

برگزیده :

گلاب آدینه برای نمایش مرگ یزدگرد

بخش برگزیدگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی (بازیگر مرد)

برگزیده :

انوشیروان ارجمند برای نمایش سایه ماه

صفر روحی برای نمایش آسایشگاه آبی

بخش برگزیدگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی (بازیگر زن)

برگزیده :

پانته‌آ بهرام - سیما تیرانداز برای نمایش مرگ یزدگرد

بخش برگزیدگان مراکز پرورشی اسلامی جوانان جمعیت هلال‌ احمر‌ (کارگردانی)

برگزیده :

احسان رحیمی برای نمایش ققنوس

تقدیر :

حسین فرخی‌ برای نمایش داستان آدم

آتیلا پسیانی برای نمایش واقعه ‌خوانی جهاز جادو

محمدجواد بخشی زاده برای نمایش رستم و سهراب

بخش برگزیدگان مراکز پرورشی اسلامی جوانان جمعیت هلال‌ احمر‌ (نمایشنامه نویسی)

برگزیده :

حسین نوری برای نمایش دلدار

تقدیر :

حسن حامد برای نمایش بچه تابستان

علی شجاعی برای نمایش ققنوس

بهمن عیوق برای نمایش چشمه خورشید

بخش برگزیدگان مراکز پرورشی اسلامی جوانان جمعیت هلال‌ احمر‌ (بازیگری)

برگزیده :

مهناز غمخوار برای نمایش بچه تابستان

تقدیر :

مهران حیدری برای نمایش ققنوس

سیما تیرانداز برای نمایش مرگ یزدگرد

بخش برگزیدگان مراکز پرورشی اسلامی جوانان جمعیت هلال‌ احمر‌ (تقدیر ویژه)

برگزیده :

فرخ قاسم اف برای نمایش یوسف گم‌ گشته

برگزیده :

ایمن زیدان برای نمایش سفر حنظله

بخش کانون ملی منتقدان تئاتر (نمایشنامه نویسی)

برگزیده :

بهرام بیضایی برای نمایش مرگ یزدگرد

بخش کانون ملی منتقدان تئاتر (کارگردانی)

برگزیده :

گلاب آدینه برای نمایش مرگ یزدگرد

بخش کانون ملی منتقدان تئاتر (بازیگری زن)

برگزیده :

سیما تیرانداز برای نمایش مرگ یزدگرد

بخش کانون ملی منتقدان تئاتر (بازیگری مرد)

برگزیده :

انوشیروان ارجمند برای نمایش سایه ماه

بخش کانون ملی منتقدان‌ تئاتر (بازیگری کودک و نوجوان)

برگزیده :

مهناز غمخوار برای نمایش بچه تابستان

بخش مسابقه عکاسی تئاتر

اول :

مجید خمسه برای نمایش خاموشی دریا

دوم :

ابراهیم برخورداری برای نمایش زیباترین گلهای قالی

سوم :

ناصر عرفانیان برای نمایش داستان آدم

چهارم :

محمدرضا طهماسب پور برای نمایش ذبح اسماعیل

پنجم :

مسعود مراد سلیمی برای نمایش راز سپهر

ششم :

زهرا رهبرنیا برای نمایش دلدار

هفتم :

محسن راستانی برای نمایش پرده برداری

هشتم :

حسین مسلمی نائینی برای نمایش سایه ماه

نهم :

سیامک زمردی مطلق برای نمایش هملت

بخش صحنه ای - مسابقه

محمدجواد بخشی زاده برای نمایش رستم و سهراب

حسن حامد برای نمایش بچه تابستان

عبدالخالق مصدق برای نمایش آسایشگاه آبی

اشرف طباطبایی برای نمایش تبر بر سین

مریم معترف - عزت الله مهرآوران برای نمایش مالکنون

بهمن عیوق برای نمایش چشمه خورشید

انوشیروان ارجمند - رضا صابری برای نمایش سایه ماه

گلاب آدینه برای نمایش مرگ یزدگرد

آتیلا پسیانی برای نمایش واقعه‌ خوانی جهاز جادو

حسین نوری برای نمایش دلدار

حسین فرخی‌ برای نمایش داستان آدم

بخش صحنه ای - بین الملل

فرخ قاسم اف برای نمایش یوسف گمگشته باز آید به کنعان

ایمن زیدان برای نمایش سفر حنظله

واقف ابراهیم‌ اوغلی برای نمایش کلید

بخش فیلم تئاتر

پیتر بروک برای نمایش شاه لیر

ژرژ لاودان برای نمایش لورنزاچیو

پیتر بروک برای نمایش مهابهاراتا

آرین منوشکین برای نمایش کارگردان 1789

پاتریس شرو برای نمایش در تنهایی مزارع پنبه

ژان پیر ونسان برای نمایش تولد یک نمایش

ژان پیر ونسان برای نمایش تردستی‌ های اسکاپن

پیر رومانس برای نمایش ایوانف

آرین منوشکین برای نمایش زندگی مولیر