چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

بخش دبیر جشنواره

محمود عزیزی

بخش نمایشنامه نویسی

اول :

چیستا یثربی برای نمایش سرخ سوزان

دوم :

شبنم طلوعی برای نمایش فردا

سوم :

حسن باستانی برای نمایش به گل نشستگان

تقدیر :

حسین نوری برای نمایش شهود

بخش کارگردانی

دوم :

چیستا یثربی برای نمایش سرخ سوزان

سوم :

علی فرحناک برای نمایش به گل نشستگان

بخش بازیگری زن

اول :

شبنم طلوعی برای نمایش فردا

دوم :

فرزانه گودرزی برای نمایش کمند

سوم :

مهروش جعفرقلی‌ زاده برای نمایش سرود بال سروش

بخش طراحی صحنه

برگزیده :

داریوش مختاری برای نمایش سرود بال سروش

بخش موسیقی

برگزیده :

رامین آزادآور برای نمایش سرود بال سروش

بخش بازیگری مرد

اول :

حسین پارسایی برای نمایش به گل نشستگان

دوم :

کورش تهامی برای نمایش فردا

سوم :

امین زندگانی برای نمایش سرخ سوزان

بخش تئاتر خیابانی (طرح و ایده)

اول :

پرویز رضایی برای نمایش چشم سوم

تقدیر :

حسن خلیلی ‌فر برای نمایش حسن سیاه

سوسن رحیمی برای نمایش هفت‌خوان

بخش تئاتر خیابانی (کارگردانی)

اول :

عباس عبدی برای نمایش نقل نو

بخش تئاتر خیابانی (بازیگر مرد)

اول :

امیر آتشانی برای نمایش یک تجربه

دوم :

برزو ارجمند برای نمایش شرم خنجر

سوم :

سیاوش چراغی ‌پور برای نمایش حسن سیاه

بخش بازیگری کودک و نوجوان

اول :

عبدالله آتشانی برای نمایش یک تجربه

بخش هیات داوری بخش مسابقه

سعید کشن فلاح - بهرام ابراهیمی - ایرج راد - حسین راضی - تاجبخش فنائیان

بخش هیات داوری بخش خیابانی

محمد قاسمی - محمود فرهنگ - بهروز انسانی

بخش صحنه ای - مسابقه

شکرخدا گودرزی برای نمایش سرود بال سروش

محمد نجفی برای نمایش صورت بنفش

حسین نوری برای نمایش شهود

نعمت ‌الله لاریان برای نمایش شام آخر

مناف ایران‌ پناه برای نمایش سه یده وان

سیاوش طهمورث برای نمایش صورت به صورت

شبنم طلوعی - کورش تهامی برای نمایش فردا

فرشید صمدی پور برای نمایش کمند

قطب الدین صادقی برای نمایش مویه جم

جمشید داورپناه برای نمایش کور اوغلی

جهانگیر صمیمی فرد برای نمایش ایراندخت

مینا ابراهیم زاده برای نمایش افسانه

علی علیزاده مقدم برای نمایش زیبایی ابوار

چیستا یثربی برای نمایش سرخ سوزان

مهران دشت بزرگی برای نمایش در گردونه آتش

رضا خداداد‌بیگی برای نمایش رامشگر

عبدالحکیم بهرامی برای نمایش بندی میان شدن تا رفتن

محمدجواد بخشی زاده برای نمایش به سوی خورشید

علی فرحناک برای نمایش به گل نشستگان

حسین عاطفی برای نمایش پیش بازی

مجید زارع کار برای نمایش خالو خلیل

محمد احمدی برای نمایش خداحافظ مدینه

شهرام نوشیر برای نمایش آرش سقای خرمشهر

احمدرضا رافعی بروجنی برای نمایش آینه ها در باد

بخش صحنه ای - مهمان

رحمت امینی برای نمایش گمشدگان دریا

فرهاد یزدانفر برای نمایش فاطوتک

حسین ابراهیمی برای نمایش سنگرهای کاغذی

اصغر نوبخت برای نمایش دو مرغابی لب دریا

مهدی شفیعی برای نمایش پای درخت اقاقی

پرویز سلیمانی اقدام برای نمایش مقصر‌ کیه؟

بخش مسابقه خیابانی

افشین سخایی برای نمایش حسنک بازیگوش

حسن خلیلی ‌فر برای نمایش حسن سیاه

برزو ارجمند برای نمایش شرم خنجر

پرویز رضایی برای نمایش چشم سوم

منوچهر قدیری افشار برای نمایش پیک نوروزی

عباس عبدی برای نمایش نقل نو

محسن زارعیان برای نمایش ماشین بابام دود می ‌کنه

امیر آتشانی برای نمایش یک تجربه

سوسن رحیمی برای نمایش هفت خوان