چهارمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

بخش دبیر جشنواره

طاها عبدخدایی

بخش نمایشنامه نویسی

تقدیر :

مجید زارع‌کار برای نمایش در سوگ سوخته‌ لنج

حسین عباسی برای نمایش ملکوت

محمدهادی نامور برای نمایش صدای زنگ در مه

بخش کارگردانی

اول :

خسرو شکیبایی برای نمایش بازی نامه قانون

دوم :

فرج ‌الله زاهدی ‌راد برای نمایش صدای زنگ در مه

سوم :

یونس آبسالان برای نمایش از قهوه‌ خانه تا بارگاه

بخش بازیگری مرد

اول :

فیروز صباغی برای نمایش پیشنهاد

دوم :

فرج ‌الله زاهدی ‌راد برای نمایش صدای زنگ در مه

احمد رجبی برای نمایش بهشت گمشده

سوم :

محمد احمدی برای نمایش مامور

جهانبخش سلطانی برای نمایش بهشت گمشده

محمدرضا شجریان برای نمایش مرزداران

بخش بازیگری زن

تقدیر :

زهرا نجف زاده برای نمایش صدای زنگ در مه

آمنه یزدان مقدم برای نمایش کنیزک بانو

بدری پاکدل برای نمایش پل

بخش هیات داوری جشنواره

ابوالقاسم کاخی - رضا صابری - عبدالحی شماسی - غلامرضا جان ‌بزرگی - اسماعیل بنی ‌اردلان - محمدرضا امجد - محمدرضا آل‌محمد

بخش دبیر جشنواره

طاها عبدخدایی

بخش صحنه ای - مسابقه

هاشم ارکان برای نمایش مرزداران

هاشم ارکان برای نمایش مبارزه در اسارت

محسن گلناری برای نمایش ماموریت

محمد احمدی برای نمایش مامور

ابراهیم آبادی برای نمایش غصه قصه شدن

محمود اسماعیلی برای نمایش طوفان دریا

محمدهادی نامور برای نمایش صدای زنگ در مه

حسین عباسی برای نمایش ملکوت

حسن حامد برای نمایش میلیترها

پروانه مرزبان برای نمایش کنیزک و بانو

علیرضا لطف خدایی برای نمایش نخل‌ های بی سر

مهدی عطایی برای نمایش شکوه سلیمان

بهمن داوری برای نمایش سایه‌ ای در پیش رو

آنه محمد عاج برای نمایش ساقچی

حجت ‌الله سبزی برای نمایش اسپه شینه

ابراهیم کریمی برای نمایش یل

رمضان امیری برای نمایش نخل سوخته

نصرالله عبادی برای نمایش زخم

غلامرضا منتظری برای نمایش دهقان مسلمان

رحمت ‌الله محرابی برای نمایش دشمن در خانه

یونس آبسالان برای نمایش از قهوه‌ خانه تا بارگاه

فرهاد یزدانفر برای نمایش امّاره

رضا سعیدی برای نمایش بادبان

خسرو شکیبایی برای نمایش بازی نامه قانون

منوچهر محمدپور برای نمایش تفنگ ما

علی غلامی برای نمایش در انتظار واگشتن یونس

حسن دولت‌ آبادی برای نمایش روباه به میهمانی می رود

بهاء‌الدین صفری برای نمایش کابوس سیاه‌ بازی

محسن عظیمی نیا برای نمایش گل شیپوری

عباس اسماعیلی برای نمایش بهشت گمشده

علی حاج‌ علی‌ عسگری برای نمایش بیداران

علی نقی رزاقی برای نمایش پایونیر

سلمان فارسی صالح زهی برای نمایش پرواز

جواد اردکانی برای نمایش پیشنهاد

غلام‌ علی محمدی برای نمایش توطئه

مجید زارع کار برای نمایش در سوگ سوخته لنج

حسین شیدایی برای نمایش دزد بازی

علی تفضلیان برای نمایش آزمایشگاه مرکزی