پنجمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

بخش دبیر جشنواره

طاها عبدخدایی

بخش نمایشنامه نویسی

اول :

پرویز عرب برای نمایش تلنگر

دوم :

محسن خسروی عدل برای نمایش اسب سفید

سوم :

عبدالحی شماسی برای نمایش خوشه‌های خاکستری

بخش نمایش برگزیده

برگزیده بدون اولویت :

انوشیروان ارجمند برای نمایش شگرد آخر

نعمت الله لاریان برای نمایش نامیرا

بخش کارگردانی

تقدیر :

انوشیروان ارجمند برای نمایش شگرد آخر

بخش بازیگری مرد

تقدیر :

نعمت الله لاریان برای نمایش نامیرا

اسماعیل مرسلی برای نمایش خوشه های خاکستری

مجید افضلی برای نمایش عکس یادگاری

حسین سوادکوهی برای نمایش علف های هرز

بخش طراحی لباس

برگزیده :

خسرو نایبی ‌فرد برای نمایش شگرد آخر

بخش هماهنگ کننده ریتم نمایش

برگزیده :

رضا سعیدی برای نمایش شگرد آخر

بخش برگزیدگان کمیته جنگ (نمایشنامه نویسی)

برگزیده :

نعمت الله لاریان برای نمایش نامیرا

ابوالقاسم پورشکیبایی برای نمایش تسخیر شدگان

بخش برگزیدگان کمیته جنگ (کارگردانی)

برگزیده :

انوشیروان ارجمند برای نمایش شگرد آخر

بخش برگزیدگان کمیته جنگ (بازیگری)

برگزیده :

محسن عظیمی نیا برای نمایش قبل از انفجار

نعمت الله لاریان برای نمایش نامیرا

بخش هیات داوری جشنواره

ابراهیم مکی - محمدرضا آل‌محمد - داریوش ارجمند - هادی اسلامی - محمدرضا سیدحسینی - امیر لواسان - پروانه مژده

بخش دبیر جشنواره

طاها عبدخدایی

بخش صحنه ای - مسابقه

جمشید خانیان برای نمایش یک نیمروز در اتاق بازجویی

صادق عاشورپور برای نمایش نفاق

صفر روحی برای نمایش گازر

رحمت ‌الله محرابی برای نمایش کفتار

سلمان فارسی صالح زهی برای نمایش عکس یادگاری

منوچهر هماوندی برای نمایش ریشه عشق

کاظم برغمدی برای نمایش ترناس جان

عباس رنجبر برای نمایش خوشه های خاکستری

پرویز عرب برای نمایش تلنگر

ابوالقاسم پورشکیبایی برای نمایش تسخیر شدگان

باقر حسینی ‌لاریجانی برای نمایش بار دیگر غدیر

محسن خسروی عدل برای نمایش اسب سفید

بخش صحنه ای - جنگ

حسین فرخی‌ برای نمایش قبل از انفجار

نعمت ‌الله لاریان برای نمایش نامیرا

انوشیروان ارجمند برای نمایش شگرد آخر

بخش صحنه ای - ویژه

اعظم بروجردی برای نمایش عروس قریش

حمید تجلیلی برای نمایش وقتی توبه گرگ مرگه

جهانگیر طاهری برای نمایش ماجرای آقا خرسه

حمید لیقوانی برای نمایش شهر آفتابگردان

عظیم موسوی برای نمایش حماسه حسینی

عباس ظفری برای نمایش با هم بریم نمایش

کریم اکبری مبارکه برای نمایش فسقلی و گربه سیاه کوچولو

بخش صحنه ای - مهمان

قاسم زارع برای نمایش وقتی که ماه بالا می آید

حمید کریمی برای نمایش گوران

کار گروهی برای نمایش نسیان

عباس تفرشی‌پور برای نمایش فروشی نیست سوال نفرمایید

نصرالله عبادی برای نمایش شایعه

مجید بهشتی برای نمایش سی روزه بانسی مرده است

ملک محمد عالی پور برای نمایش دعوت

احمد حبیب زاده برای نمایش چشمان خیره به راه

حسین شیدایی برای نمایش بازداشت موقت

محمود ابراهیم‌ زاده برای نمایش آسه‌ آسه‌ های اعماق سیاه

عبدالرحمن تیموری برای نمایش دیدار