در حال بارگذاری ...
 • کارگاه‌های آموزشی بیست‌ونهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

   

  1. شیوه‌های اجرا، سحر رحیمی(آلمان(، 16 تا 21 بهمن 89 در تالار نیلوفر خانه هنرمندان ایران

  2. دراماتورژی در تئاتر، استفان سوشکه(آلمان(، 16 تا 20 بهمن 89 در تالار کوچک تئاتر مولوی

  3. کار با بازیگر از طریق متد آگوستو به وال، روی فراتی(فرانسه(، 18 تا 21 بهمن 89 در تالار قشقایی تئاتر شهر

  4. پیچیدگی‌های کارگردانی تئاتر، رومئو کاستلوچی(فرانسه(، 26 تا 27 بهمن 89 در تالار نیلوفر خانه هنرمندان ایران

  5. کار بازیگر روی متن‌های Lars Noren ، ژان لویی مارتینلی(فرانسه(، 28 بهمن تا 1 اسفند 89 در تالار نیلوفر خانه هنرمندان ایران

  6. سیستم دلخواه، جفری سیشل

  7. فلسفه در اجراهای بینا فرهنگی، کانتوریوتیس واسیلیوس پاولس

  8. فلسفه در اجراهای بینا فرهنگی، والنتینا دسیدری