در حال بارگذاری ...
 • پاسداشت‌های بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

   

  جواد افشین‌نژاد

  فاتح بادپروا

  علی تفضلیان

  علی حاج‌علی‌عسگری

  عبدالرضا حیاتی

  حسن دادشکر

  حسین راضی ع

  لی‌نقی رزاقی

  علی رضایی

  رضا صابری

  اردشیر صالح‌پور

  ایرج صغیری

  صادق عاشورپور

  همایون علی‌آبادی

  محمد غیاثوند

  داوود فتحعلی‌بیگی

  حسین فدایی‌حسین

  محمود فرهنگ

  ابراهیم کریمی

  داوود کیانیان

  محمود گبرلو

  مهدی لزیری

  مریم معترف

  عظیم موسوی

  محمدهادی نامور