در حال بارگذاری ...
 • ستاد برگزاری بیست‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

   

  حسین پارسایی (مدیرکل هنرهای نمایشی)

  حسین مسافرآستانه (دبیر جشنواره)

  محمد اطبایی (مدیر امور بین‌الملل)

  محمد حیدری (مدیر کمیته انتخاب آثار)

  محمدعلی خبری (مسئول کمیته نظارت)

  محمد خزاعی (مسئول کمیته ارتباطات و تبلیغات)

  مهرداد رایانی‌مخصوص (مسئول کمیته انتشارات و پژوهش)

  شهریار رشیدعلی‌پور (مدیر کمیته اجرایی)

  علی‌اصغر زعیمی (مسئول کمیته فنی)

  رحیم سیاهکارزاده (مسئول کمیته پشتیبانی و مالی)

  محمود فرهنگ (مسئول بخش نمایش‌های خیابانی)