کتاب جشنواره - دوره 21

کتاب جشنواره - دوره 21

کتاب بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر   مدیرمسئول: مسعود پاکدل، سردبیر: ...

یادمان ها - دوره 20

یادمان ها - دوره 20

یادمان‌های بیستمین جشنواره بین‌اللملی تئاتر فجر     جملیه ...

ستاد برگزاری - دوره 38

ستاد برگزاری - دوره 38

ستاد برگزاری سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر   نادر برهانی مرند؛ دبیر جشنواره علی عابدی؛ قائم ...

شورای سیاستگذاری- دوره 38

شورای سیاستگذاری- دوره 38

شورای سیاستگذاری سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر     سیدمحمد مجتبی حسینی (معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد ...

نشریه روزانه - دوره 38

نشریه روزانه - دوره 38

ویژه نامه روزنامه ایران برای سی‌وهشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر   مدیرمسئول: مهدی شفیعی، ...

کتاب جشنواره دوره 11

کتاب جشنواره دوره 11

کتاب یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر   به کوشش لاله تقیان، دستیار: فاطمه کیاریان با همکاری نشر کامپیوتری پایکار - یهمن ماه ۱۳۷۱

شورای سیاستگذاری- دوره 25

شورای سیاستگذاری- دوره 25

شورای سیاستگذاری بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر   حسین پارسایی - عضو شورا و رئیس مرکز هنرهای نمایشی سعید کشن فلاح - عضو ...

ویژه نامه همشهری- دوره 17

ویژه نامه همشهری- دوره 17

ویژه نامه هفدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر   گروه تحریریه: سهیلا نیاکان، ژیلا بنی‌یعقوب، شهرام شریف – بهمن ماه ۱۳۷۷

بزرگداشت های دوره 38

بزرگداشت های دوره 38

بزرگداشت‌های سی وهشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر   کریم اکبری مبارکه   آندرانیک خچومیان  

تماس با ما

تماس با ما

دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی تئاتر فجر     آدرس پستی: تهران، خیابان رازی، کوچه مهبد، پلاک ۱۰  

رادیوتئاترهای دوره 38

رادیوتئاترهای دوره 38

رادیوتئاترهای حاضر در سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر   از ورشو تا تهران

پاسداشت های دوره 25

پاسداشت های دوره 25

پاسداشت‌های بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر   جواد افشین‌نژاد فاتح بادپروا

شورای سیاستگذاری دوره 34

شورای سیاستگذاری دوره 34

اعضاء شورای سیاستگذاری سی‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر   علی مرادخانی  

بزرگداشت دوره 35

بزرگداشت دوره 35

بزرگداشت‌ سی‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر     علی رفیعی

انتشارات 23

انتشارات 23

نقد تئاتر (ویژ‌ه‌نامه کانون ملی منتقدان تئاتر)    مدیر مسئول: فرشید ابراهیمیان، شورای سردبیری: کیوان کثیریان، مهرداد رایانی مخصوص، رحمت امینی و بهزاد ...

کتاب دور بیستم

کتاب دور بیستم

کتاب بیستمین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر    کاتالوگ بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاترفجر، مدیر مسئول: [بی‌ا]، سردبیر: [بی‌ا]، امور هماهنگی: ...

کتاب دور نوزدهم

کتاب دور نوزدهم

کتاب نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر   کاتالوگ نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاترفجر، زیر نظر: ژیلا اسماعیلیان، بهمن ۱۳۷۹ ...

ویژه‌نامه دوره شانزدهم

ویژه‌نامه دوره شانزدهم

ویژه‌نامه شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر   گاهشمار شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر، مدیر مسئول: [بی‌نا]، سردبیر: [بی‌نا]، بهمن ۱۳۷۶

کتاب دوره بیست‌وسوم

کتاب دوره بیست‌وسوم

کتاب بیست‌وسومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر   مدیر مسئول: شورای تهیه و تنظیم نگارش ...

کتاب دوره بیستم

کتاب دوره بیستم

کتاب بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر   مسعود پاکدل ...

کتاب دوره نوزدهم

کتاب دوره نوزدهم

کتاب نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر زیر نظر: ژیلا اسماعیلیان

صفحه  1  از  97